Joutsan kunta tarjoaa ensi vuonna yhteensä kymmenen kuntapaikkaa oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille ja/tai kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville. Paikkojen määrän vahvisti maanantaina Joutsan kunnanhallitus.

Keski-Suomen ely-keskus on pyytänyt Keski-Suomen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan lokakuun loppuun mennessä kuntapaikkojen määrän mainittujen ryhmien edustajille ensi vuonna. Siksi Joutsakin on nyt osaltaan vahvistanut määrän, jonka verran se pystyy tulijoita ottamaan. Tällä hetkellä Joutsassa ei ole kuntapaikoilla olevia maahanmuuttajia.

Tänä vuonna kuntapaikkoja oli Keski-Suomessa elyn mukaan yhteensä 291 ja niihin ely on sijoittanut tähän mennessä 55 kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Elyn ja kuntien välisissä kuntapaikkasopimuksissa kuntapaikat on varattu elyn mukaan pääasiassa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille ja yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Valtion tukee ely-keskuksen kanssa taloudellisesti sopimuksen tehneitä kuntia suojelua saaneiden vastaanotossa. Elyn mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta 6.845 euroa per vuosi alle 7-vuotiaista ja 2.300 euroa per vuosi yli 7-vuotiaista henkilöistä. Korvausaika on neljä vuotta kiintiössä tulleista henkilöistä ja kolme vuotta turvapaikkamenettelyn kautta tulleista henkilöistä.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ensi vuoden alusta laskennallinen korvaus tullaan jakamaan kunnan ja hyvinvointialueen kesken. Alustavasti laskennallista korvausta on esitetty jaettavaksi siten, että alle 7-vuotiaiden kohdalla kunta saisi korvauksesta 95 prosenttia ja hyvinvointialue 5 prosenttia. Yli 7-vuotiaiden kohdalla kunnan osuus olisi 85 prosenttia ja hyvinvointialueen 15 prosenttia. Päätöstä osuuksien jakamisesta näin ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Lisäksi molemmille tahoille korvataan todellisten kulujen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia sekä muita erityiskustannuksia, tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä toimeentulotukikustannuksia.

Tarja Kuikka