Luhangan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen ja Joutsan tarkastuslautakunnasta eronnut puheenjohtaja Kalle Willman pohtivat 5.10.2022 julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Joutsan ja Luhangan tarkastuslautakuntien toimintaedellytyksiä ja kanssavaltuutettujen toimintamotiiveja. Koska kirjoitus sisälsi epätarkkuuksia ja jopa asiavirheitä, on syytä korjata olennaisimmat epäkohdat lukijoiden väärinkäsitysten välttämiseksi.

Tarkastuslautakunnalla tai sen yksittäisillä jäsenillä ei ole oikeutta saada tietoonsa kaikkia kunnan tiedossa olevia asioita, kuten kirjoittajat väittävät. Esimerkiksi yksittäisten kuntalaisten sairaalalaskuja tai sairauksia ei käsitellä kunnallisissa toimielimissä.

Jos poliittiset luottamushenkilöt sellaisia tai muita yksilönsuojaan liittyviä laskuja tai tietoja nähtäväkseen pyytävät, kunnan virkamiehellä on vain yksi lainmukainen tapa toimia: jättää ne antamatta. Yksilöihin liittyviä asioita käsitellään luottamushenkilöpuolella vain yksilöjaostoissa.

Etiikka on tässä niin Joutsan kuin Luhangan kuntahallinnossa tiukka ja tästä haluamme pitää myös kiinni. Sitä voisi verrata jopa lääkärin tai papin ammattietiikkaan. Kunnalliseen päätöksentekoon ei kuulu naapurin asioiden tirkistely. Joutsalaiset ja luhankalaiset voivat siis olla huoleti tämän suhteen myös jatkossa.

Tarkastuslautakunnan nimi on harhaanjohtava. Tämä ongelma tunnistetaan myös valtakunnallisesti ja toivottavasti siihen tulee seuraavassa kuntalaissa korjaus.  Lautakunnan tehtävänä on arvioida kunnan toimintaa ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista jälkikäteisarviointina.  Hallinnon, talouden ja mahdollisten ostolaskujen tarkastuksesta taas vastaa tilintarkastaja, joka toimii lakien puitteissa virkavastuulla.

Meillä molemmilla kirjoittajilla on pitkä kokemus kuntapolitiikasta ja arvostamme tarkastuslautakunnan työtä suuresti. Ymmärrämme myös, miten toimielimessä omien mielipiteiden kanssa yksin jääminen tai äänestyksessä häviäminen voivat turhauttaa, aiheuttaa mielipahaa ja joitakin se voi jopa katkeroittaa. Päätöksiä on kuitenkin tämänkin jälkeen tehtävä.

Enemmistöpäätökset ovat keskeinen osa kuntademokratiaa. Päätöksenteko erityisesti pienissä kunnissa perustuu yhteistyöhön. Yhteistyö taas edellyttää luottamusta. Epämääräiset vihjailut ja epäilykset eivät luottamusta juuri synnytä. Tuskinpa kuntalaistenkaan keskuudessa.

Pauliina Maukonen

Joutsan kunnanhallituksen pj

Muuramen tarkastuslautakunnan vpj 2013–2017

Hilkka Weijo

Luhangan kunnanhallituksen pj