Joutsan kunnan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen hakee Satakunnan hyvinvointialueen järjestämisjohtajan virkaa. Viran hakuaika oli syys-lokakuun vaihteessa, ja hakijoita oli määräaikaan mennessä 20.

Järjestämisjohtaja vastaa Satakunnan hyvinvointialueella muun muassa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen strategisesta suunnittelusta, järjestämissuunnitelmasta, ohjauksesta, laadusta ja valvonnasta.

Tarja Kuikka