Joutsan vanhus- ja vammaisneuvoston organisoima Elämänkaarijuhla pidettiin yhtenäiskoulun juhlasalissa perjantaina. Tapahtuman tarkoitus on, että siellä pääsevät esille yhdessä kaikki sukupolvet aina nuoresta varttuneempiin. Pienten koululaisten kirkkaalla äänellä esittämät laulut valloittivatkin salillisen jo hieman enemmän elämää nähneitä juhlavieraita.

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Reijo Hamina esitti tervehdyssanat.

– Tutkimusten mukaan me suomalaiset olemme väestön ikääntymisen perusteella 4. sijalla verraten maailman muihin maihin. Ikääntymisestä huolimatta olemme yhä paremmassa kunnossa kuin meitä edeltävät sukupolvet ovat olleet eläkkeelle jäämisen jälkeen, totesi Hamina.

Ikäihmisten tarve ja halu vaikuttaa asioihin on lisääntynyt vuosien mittaan, ja ikääntymisestä ja erityisesti pitkäikäisyydestä tullut ylpeyden aihe ja etuoikeus. Hamina pitikin ikäihmisiä esimerkkeinä nuoremmille sitkeydestä ja periksiantamattomuudesta.

Myönteisen kuvan takana on myös haasteita. Hamina kyseli, että kuka ikäihmisiä hoitaa sitten kun aika on? Miten saada vanhustyöstä houkutteleva nuorten silmissä?

Kunnanjohtaja Harri Nissinen esitteli omassa tervehdyksessään kunnan strategiaa. Hän puhui myös laajalti muista uudistuksista. Esimerkiksi hyvinvointialueuudistuksesta ei kannata huolestua, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät mainitun organisaation vastuulle. Kuntalaisten tarvitsemat palvelut eivät kuitenkaan oikeasti siirry mihinkään, vaan pysyvät Joutsassa. Siirto koskee hallintoa.

Nissinen muistutti kaikkia läheisten, ystävien ja perheen merkityksestä. Järjestötyötä hän piti tärkeänä, koska niin on mahdollista tavata tuttuja ja harrastaa, sillä puhuja tunnusti olevansa huolestunut vanhusten yksinäisyydestä.

Onneksi nykyisin harrastusvaihtoehtoja on paljon, ja tavoitteena voi pitää sitä, että ikääntyvät jaksaisivat olla kotona pidempään.

Ohjelmassa oli lisäksi useita yhteislauluja, seurakunnan tervehdys ja lyhytelokuva.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Pienten koululaisten yhteislauluesitys valloitti sydämet.

Elämänkaarijuhla keräsi saliin runsaasti yleisöä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Reijo Hamina (vas.) ja kunnanjohtaja Harri Nissinen käyttivät tilaisuudessa puheenvuoroja.

Tagged with →