Joutsalainen Haihatuksen Henki ry on saanut Taiteen edistämiskeskukselta 42.000 euroa erityisavustusta Taidelaitos Haihatuksen vetämän paikallisverkoston kulttuurimatkailupalvelujen kehittämiseen.

Taiteen edistämiskeskus jakoi äskettäin yhteensä kahden miljoonan euron verran erityisavustuksia harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustuksella halutaan edistää alueiden omaehtoista ja paikallista kulttuuriaktiivisuutta ja siten vahvistaa niiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta.

Avustuksia myönnettiin pääosin Lapin ja Itä-Suomen alueen toimijoille, yhteensä 63 taholle. Rahoitettavien hankkeiden on tarkoitus toteutua tämän ja ensi vuoden aikana.

­Tarja Kuikka