Leivonmäen kirkonkylässä kaukolämmön tuottamisesta ja toimittamisesta viiteen eri kohteeseen vastaava Lämpökolmikko Oy syyttää Joutsan kuntaa sopimusrikkomuksesta ja on tähän vedoten irtisanonut jo viime heinäkuussa kunnan kanssa voimassa olevan lämpösopimuksen, joka pitää sisällään neljä erillistä kiinteistökohdetta: Kurkiauran koulun, Palvelukeskus Huuponhovin, paloaseman ja Asunto Oy Leivonmäen Linnunlaulun. Lisäksi yhtiö toimittaa kaukolämpöä yhteen yksityiseen asunto-osakeyhtiön rivitalokohteeseen ja sen osalta sopimusta ei ole irtisanottu. Lämpökolmikolla on Leivonmäellä kaksi kiinteän polttoaineen lämpölaitosta, joista toinen (teho 150 kW) palvelee vain koulukiinteistöä ja toinen (500 kW) muita kohteita lukuun ottamatta paloasemaa.

Lämpökolmikon toimitusjohtaja Seppo Kovanen nostaa esille lämpösopimuksen pykälän, jossa sanotaan että ”Ostaja hankkii lämpöä vain myyjältä”. Kovanen on vakuuttunut, että tässä kohtaa Joutsan kunta on rikkonut ja rikkoo edelleenkin koko ajan sopimusta, koska se on jo pitemmän aikaa tuottanut Kurkiauran koulu- ja uimahallirakennuksen vesikiertoiseen patteriverkostoon suuren määrän lämpöä omalla, noin 3-4 vuotta sitten hankkimallaan sähkötoimisella vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmällä. Kovanen selvittää, että tämän nimenomaisen järjestelmän käyttöönoton myötä heidän osaltaan Leivonmäen lämmönmyyntimäärät ovat aikaisempaan tasoon verrattuna pudonneet useamman sata megawattituntia vuodessa. Tämä näkyy luonnollisesti suurena miinuksena myös yrityksen liikevaihdossa: siitä on tästä syystä leikkaantunut jopa noin 30.000 – 35.000 euroa/vuosi.

– Ennen Kurkiauran koululle asennetun vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän käyttöönottoa yrityksemme toiminta Leivonmäellä oli kannattavaa ja tilikauden liikevaihto parhaimmillaan yli 150.000 euroa. Mutta tämän jälkeen olemme päässeet enää vain noin 110.000 euron vuosiliikevaihtoon. Jossain määrin liikevaihdon laskuun on vaikuttanut myös ns. Postirivitalon poistuminen kuvioista.

– Tilanne on lämmöntoimittajan näkökulmasta täysin järjetön ja taloudellisesti kestämätön. Olemme tällä hetkellä käytännössä vain varalla lämmöntoimittajana, kuitenkin koko ajan päivystäen ja valmiustilassa. Ja olemme pumpanneet tällä erää kannattamattomaan yhtiöömme ulkopuolista rahaa viimeisen kolmen vuoden aikana jo yhteensä lähes 100.000 euroa, jotta olemme voineet ja saaneet toimittaa Joutsan kunnalle edullista lämpöä Leivonmäellä. Sen verran nykyisin ainoastaan enää Leivonmäellä lämmön kanssa operoiva yrityksemme on tuottanut viime vuosina suoranaista kokonaistappiota, Kovanen selvittää.

Leivonmäen paloasema asuinosajatkeineen nielee lämmitysöljyä noin 25.000 litraa vuodessa.

Paloasema koulun ohella toinen ”riippakivi”

Olennaisesti vähentyneiden lämmöntoimitusmäärien rinnalla Lämpökolmikko Oy:n taloudellista ahdinkoa on varsinkin nyt viimeisinä aikoina lisännyt merkittävästi myös paloasemaa koskeva, erittäin tuntuvaksi rasitteeksi noussut sopimusvelvoite: osana kunnan kanssa v. 2014 nykyiselle operoijalle siirtynyttä lämpösopimusta yritys kantaa kokonaisvastuun myös paloaseman lämmityksestä, vaikka kyseinen kohde ei ole edes kiinteällä kotimaisella polttoaineella tuotetun kaukolämmön piirissä. Paloasemalla ja sen jatkeena olevassa asuntosiivessä käytetään edelleen kiinteistön omaa öljylämmitysjärjestelmää, jonka ylläpidosta vastaa siis Lämpökolmikko, joka maksaa täten myös kohteen kuluttaman lämmitysöljyn.

Kovasen mukaan paloasemalle ostetaan vuositasolla kevyttä polttoöljyä noin 25.000 litraa. Tunnetusti öljyn hinta on etenkin viimeisten kuukausien aikana vähintään tuplaantunut, tai parhaimmillaan noussut jopa noin 2,5-kertaiseksi aikaisempaan totuttuun tasoon verrattuna. Keskeinen ongelma tässä on se, että Lämpökolmikko voi laskuttaa paloasemankin osalta vain lämpösopimuksessa olevan MWh-hinnan, joka perustuu tälläkin kohtaa hakkeella tuotetun lämmön sopimushintaan. Tarkoittaa sitä, että jos Lämpökolmikolle yhden lämmitysmegawattitunnin tuottaminen öljyllä maksaa tällä hetkellä hyvinkin esimerkiksi 150 euroa, niin se voi laskuttaa siitä ainoastaan vain noin 70 euroa. Tappiota siis 80 euroa/MWh. Paloaseman vuotuinen lämmöntarve on karkeasti ottaen noin 220-230 MWh, eli Lämpökolmikon tulokseen suoraa miinusta tästä paloasemakuviosta johtuen tulee tällä erää 15.000 – 20.000 euroa/vuosi.

Kohta lähes 10 vuotta eli jokseenkin alusta alkaen Leivonmäen kaukolämpökuvioissa mukana ollut Seppo Kovanen harmittelee, etteivät he reagoineet silloin ihan välittömästi kunnan yhtäkkiä tekemiin Kurkiauran koululle lämpöä tuottavien pumppulaitteiden hankintatoimiin, vaan antoivat lähinnä asian olla. Tietynlaiselle suopeudelle, jo verrattain pitkään jatkuneelle myötämielisyydelle vaikuttaa nyt tulleen raja vastaan.

Kurkiauran koulun vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmän käyttö lämmöntuottamisessa hiertää nyt pahasti. Laiteyksiköitä näkyy rakennuksen päädyssä.

Keskusteluyhteyttä haetaan

– Haimme kuntaan keskusteluyhteyttä jo ennen kuin heinäkuussa irtisanoimme sopimuksen, mutta emme saaneet mitään vastakaikua sieltä suunnalta. Ja sama tilanne on pitkälti jatkunut. Me haluaisimme kovasti neuvotella ja saada ainakin meille tällä erää hyvin kriittisiä asioita uudelleen sovittua, jotta voisimme jatkaa toimintaamme Leivonmäellä. Mikäli mitään ei tapahdu, niin sopimusrikkomukseen perustuvan lämpösopimuksen irtisanomisen kuuden kuukauden määräaika täyttyy tammikuussa 2023 ja silloin katkaisemme lämmöntoimitukset Joutsan kunnan kohteisiimme. Kaikki ne ovat yhden samaisen sopimuksen alla.

– Toisaalta jos saisimme tietyt keskeiset asiat neuvoteltua hyväksyttävään kuntoon, niin voisimme sen myötä jatkaa yhteistyötä mahdollisesti jopa kaikkien kohteiden, tai vähintään ainakin Huuponhovin ja Linnunlaulun osalta, Kovanen uumoilee. Lämpökolmikon agendalla ovat arvatenkin yleisesti ottaen energian hintakysymys, heille koko ajan merkittävää tappiota tuottava paloaseman rasitekuvio ja eritoten Kurkiauran koulu, joka lienee suurimpana kivenä kengässä hiertämässä.

Kovasen mukaan paloasemalla on ollut jo vuosia valmius pellettiperusteiselle lämmitysratkaisulle, mutta kunta on ollut jotenkin haluton käytännön toimiin sen toteuttamiseksi.   

Todennäköisesti lämpöyrittäjät vaativat yhtenä vaihtoehtona Kurkiauran koulun ja paloaseman nopeaa pois irrottamista lämpösopimuksen piiristä, jonka jälkeen kunta vastaisi itse niiden lämmittämisestä haluamallaan tavalla. Tai että koulun vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä kytketään pois käytöstä ja palataan lämmityksessä täysin kaukolämmön piiriin. Kurkiauran koulun osalle – tosin vielä vahvistamattomaan kunnan investointisuunnitelmaan – on sisällytettynä määrärahavaraus maalämmön rakentamiseen ja se on ajoitettuna jo vuodelle 2023. Tämä kielii varautumisesta mahdolliseen, jo pian vuodenvaihteen jälkeen edessä olevaan kaukolämmön katkaisuun.

Kaikissa Leivonmäen kohteissa on vielä varajärjestelmänä kiinteistön oma öljylämmityslaitteisto, joita voitaneen tarpeen mukaan aktivoida käyttöön mikäli kaukolämmön saatavuus päättyy. Tosin tämä muutos tietäisi lämmityskustannusten todella reipasta nousua, ainakin nykyisellä öljyn hinnalla.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Lämpökolmikon pieni KPA-laitos tuottaa kaukolämpöä Kurkiauran koulun hiekkakentän laitamilla. Koulurakennuksen takajulkisivua siintelee taustalla vain kivenheiton päässä.