Joutsan kunta pyysi jo aiemmin kesällä avoimella menettelyllä tarjouksia pyöräkuormaajan hankinnasta valtuuston viime joulukuussa hyväksymän investointiosan mukaisesti. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä yksi kappale.

Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena oli halvin hinta, joka rakentui siitä, kuka tarjoajista tarjosi pienimmällä välirahalla uuden pyöräkuormaajan ottaen vaihdossa Joutsan kunnan traktorin ja työvälineet. Hankintailmoituksessa tuotiin ilmi, että pyöräkuormaaja tulee voida hankkia leasing-sopimuksella.

Ainoa tarjouksen jättänyt oli KH Koneet Oy, jonka jättämä tarjous pyydetyillä varusteilla oli 184.900 euroa. Hyvitys tilaajan käytetystä koneesta ja laitteista oli 56.300 euroa. Aiemmassa kokouksessaan tekninen lautakunta jätti asian pöydälle lisäselvitystä varten.

29.9. kokoontunut tekninen lautakunta päätti valita tehtyjen lisäselvitysten perusteella pyöräkuormaajan toimittajaksi kilpailussa halvimman ja pienimmän välirahan esittäneen KH-koneet Oy:n. Kokouksessa Matias Lehtonen (kok.) esitti hankkeen keskeyttämistä, mutta ehdotusta ei kannatettu.

 Jonna Keihäsniemi

Tagged with →