Luhangan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1. syyskuuta yksimielisesti palauttaa tarkastuslautakunnan täydennysvaaleja koskevan asian uudelleen hallituksen valmisteltavaksi.

26.9. kokoontunut kunnanhallitus keskusteli asian jatkosta. Keskustelussa kävi ilmi, että tarkastuslautakuntaan ei tällä hetkellä ole halukkaita. Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus päätti esittää uudemman kerran kunnanvaltuustolle, että se myöntää pyydetyt erot tarkastuslautakunnan jäsenien tehtävistä sekä toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenten täydennysvaalin jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2021–2025.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →