Luhangan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.9. esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Luhangan kunnan tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä varajäsenineen, nimeää valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Lisäksi kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, onko Luhangan kunnan tarkastuslautakunta menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikäli näin on, peruste mahdollisen luottamuksen menettämiselle.

Jonna Keihäsniemi