Kunnassa tulee kuntalain määräysten mukaan olla toimieliminä ainakin valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Muut ovat vapaaehtoisia. Lain perustelujen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan taloudenhoidon ja hallinnon arviointi. Erityisesti on arvioitava kunnanhallituksen ja johtavien viranhaltijoiden päätöksiä ja toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Tehtävänsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoonsa ja perusteluja esittämättä kaikki kunnan tiedossa olevat asiat. Oikeuskäytännön mukaan jopa kuntaan kuntalaisen keskussairaalahoidosta syntynyt lasku suoritteineen on pyynnöstä lautakunnalle toimitettava.

Onnistuvatko tarkastuslautakunnat tehtävänsä suorittamisessa? Ainakaan Luhangassa ja Joutsassa ei näin tapahdu. Luhangassa lautakunta ei saanut kiinteistöverotustietoja kunnanjohtajalta, joka siitä ja muista ongelmista huolimatta sai valtuustolta vastuuvapauden viime vuodelta vastoin lautakunnan esitystä.

Joutsassa viime vuonna tarkastuslautakunnan ja valtuuston enemmistö estivät kaikkien kunnan ostoslaskujen aiheellisuuden tarkastamisen ja ostolaskutiedoston avaamisen monien kuntien tapaan kunnan kotisivulle.

Missä selitys? Joutsassa keskustalaiset ja demarit yksissä tuumin estivät tarkastuslautakunnan tehtävien hoitamisen. Luhangassa lähes kaikki puolueet ovat jakautuneet suhteessaan tarkastuslautakuntaan, joka on kuitenkin onnistunut toimimaan riippumattomasti ja yksimielisesti. Miksi poliittisilla enemmistöpäätöksillä halutaan tehdä kuntalain ja hyvän hallinnon vastaisia päätöksiä ja suojella poliittisesti valittuja johtavia viranhaltijoita – vastapalvelusten odotuksessako?  

Juhani Räsänen
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Luhanka

Kalle Willman
eronnut tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Joutsa

Tagged with →