Joutsan teknisen lautakunnan investointiesityksessä vuosille 2023-2025 paljon mielenkiintoista – kaikkinensa rahan tarve noin 6,6 miljoonaa euroa   

Mikäli kaikki Joutsan kunnan teknisen lautakunnan omalta osaltaan jo hyväksymät ja jatkoruodintaan korkeammille päättäville elimille esittämät investoinnit vuosille 2023-2025 arviohintojen mukaisesti toteutettaisiin, niin rahaa tarvittaisiin nettona noin 6,6 miljoonaa euroa. Tästä vuodelle 2023 kohdentuu 3,35 miljoonaa ja vuosille 2024-2025 yhteensä 3,25 miljoonaa. Kokonaissummaan sisältyy tulopuolena kunnan kiinteistöjen myyntiä 50.000 euroa/vuosi, eli yhteensä 150.000 euroa. Kiinteistöjen myynti tarkoittaa käytännössä rakennusten ja niiden tonttien, vapaiden erillistonttien ja huoneisto-osakkeiden realisointia. Huomionarvoisena on myös, ettei vielä ”Sairaalanrannassa” pystyssä olevan vanhan terveysasemarakennuksen purkamiseen ole varattu lainkaan määrärahaa pian alkavalle 3-vuotissuunnitelmakaudelle.

Teknisen lautakunnan kokouksessaan 29.9. päättämä, kunnan teknisen- ja ympäristöosaston laatima ja valmistelema investointisuunnitelma menee seuraavaksi hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Kiinteistöpuolella suurimmat yksittäiset panostustarpeet ja rahareiät liittyvät Palvelukeskus Jouseen. Sen A-osaan juuri valmistuneen ”vuodeosaston” eli sairaanhoidolliseen kuntoutus- ja kotiutusosaston (SaKuKo) toteutuneet saneerauskustannukset ovat jo tiedossa, mutta Jouseen tarvittaisiin lisärahoitusta vielä peräti 1,7 miljoonaa euroa: arvion mukaisesti 550.000 euroa väestönsuojan rakentamiseen ja 1,15 miljoonaa koko LVI-järjestelmän uusintaan. SaKuKo-hankkeeseen liittyen Joutsan kunta oli selvittänyt Keski-Suomen pelastuslaitokselta mahdollisuutta saada kokonaan vapautusta väestönsuojan rakentamisesta. Pelastuslaitokselta ilmoitettiin, ettei sellaista vapautusta tulla myöntämään, minkä jälkeen Joutsa haki väestönsuojan rakentamiseen 5 vuoden jatkoajan. Sen pelastuslaitos vuonna 2021 tekemällä päätöksellään hyväksyi, eli viimeistään 2026 pitää Jouseen saada kunnan rakennuttamana asianmukainen ja nykyvaatimukset täyttävä väestönsuoja. Nyt määräraha tätä varten on kohdennettuna jo vuodelle 2023.

Muita kiinteistöpuolen hankkeita: niin sanottuna ”vakiopatteristona” maanhankintaan ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan yhteensä 500.000 euroa per vuosi, vesikattoremontteihin 170.000 euroa (tästä Köysitien teollisuushallin katon tekninen korjaus ja katteen uusinta 70.000 ja Joutsan virastotalon kattovesieristeen ym. uusiminen 100.000), ja Leivonmäellä sijaitsevan Palvelukeskus Huuponhovin käyttövesiputkiston saneeraus 110.000 euroa. Lisäksi samoin Leivonmäen kirkonkylällä sijaitsevan Kurkiauran koulun osalle on 80.000 euron varaus jo ohjelmakauden alkuun maalämpöjärjestelmän rakentamiseen. Tämä siltä varalta, jos syystä tai toisesta nykyisen kaukolämmön saatavuus lakkaisi. Joutsan kunnalla on muitakin kiinteistöjä Leivonmäellä alueellisessa kaukolämmössä Lämpökolmikko Oy:n asiakkaana. Näissä kunnan kohteissa lämpöä tuotetaan osittain ja omatoimiratkaisuna myös ilmalämpöpumpuilla.

Kaikkinensa kiinteistöpuolen investointeihin on vuodelle 2023 varattu 1,36 miljoonaa ja kahdelle seuraavalle vuodelle yhteensä reilut 2 miljoona euroa. Yhdyskuntatekniikka tarvitsee rahaa suunnitelmakaudella lähes yhtä paljon: vuonna 2023 arviolta 1,86 miljoonaa ja kahtena seuraavana vuotena yhteensä 1,15 miljoonaa. Erityisesti vuodelle 2023 on ehdolla kovan luokan YKT-panostukset: Joutsan keskusta-alueen kehittämiseen tekninen lautakunta on varannut 500.000 euroa, Joutsan Liikekeskuksen purkamiseen 400.000 euroa sekä Yhdystien ja Jousitien tasonnostoon 470.000 euroa. Todennäköisesti keskusta-alueen kehittämishanke levittäytynee pidemmälle aikajänteelle (2023-2026).

Joutsan kunnan uudeksi tekniseksi johtajaksi juuri valittu Arttu Mönkölä vahvisti, että Joutsan kunnalla ja Keski-Suomen Ely-keskuksella on nyt viimeisten käytyjen neuvottelujen myötä aikaansaatu yhteneväinen näkemys ja linjaus siitä, että Yhdystie ja Jousitie siirtyvät nyt jossain vaiheessa valtiolta Joutsan kunnan hoitovastuulle ja ylläpitoon. Ennen tätä pitää myös kuitenkin tietyt muotoseikat olla kunnossa: vireillä oleva asemakaavoitus saada voimaan ja kunnan tehtävä kadunpitopäätös, jolla kyseiset tiet muutetaan juridisesti kaduiksi. Ely haluaa Joutsan kunnalta myös asianmukaisen suunnitelman Yhdystien ja Jousitien tasonnostosta, minkä pohjalta se voi sitten puolestaan laatia siirtoon vahvasti ja keskeisesti liittyvän peruskorjaussuunnitelman. Joutsa on edellyttänyt, että se ottaa nämä tiet vastaan vasta kun ne on valtion toimesta peruskorjattu riittävän hyvään tasoon. Kunta puolestaan vastaa yhtenä osana keskusta-alueensa kehittämiseen liittyvästä tason nostamisesta.

Jousitien ajoradan hidasteet voivat pahimmoillaan autoilijoita jopa vähän hirvittää. Maastoajoneuvolla ylitys onnistuu tässäkin kohtaa hyvin.

Yhdyskuntatekniikassa nimenomaisesti vuodelle 2023 on ohjelmoitu myös hulevesijärjestelmän rakentaminen Rantatielle (120.000 euroa), yleiseen käyttöön tulevan ranta-alueella kulkevan tien (polun) teko Myllytien varren Myllypuistosta kalalaitoksen altaiden läheisyydessä, Myllynlahden rantamilla olevalle lintutornille (15.000 euroa) sekä matonpesupaikan rakentaminen Leivonmäelle entisen ”Postin rivitalon” paikalle tontin takarajalle (12.000 euroa).

Savontien kevyen liikenteen väylän jatkaminen nykyisestä päätepisteestään Pertunmaantielle asti on kaavaltuna vuosille 2023-2024 (150.000 euroa/vuosi)). Riuttatietä, Jousitien liittymää, Karimäentietä, Kontiontietä (yhteensä 480.000 euroa) sekä Leivonmäen kirkolle suunniteltua kevyen liikenteen väylää (200.000 euroa) on ajoitettu tällä erää vuodelle 2024. ”Peruskauraa” edustavat liikenneväylien päällystäminen ja katualueiden merkinnät (120.000-150.000 euroa/vuosi), valuasfaltti ja bitumisaumaus (15.000 euroa/vuosi) sekä katuvalaistus käsittäen lähinnä nykyisten valaisimien lamppujen korvaamisen huomattavasti energiataloudellisemmilla ja tehokkailla led-lampuilla (20.000-30.000 euroa/vuosi).

Lisäksi teknisen investointilistauksessa 2023-2025 on määrärahavarausta aurinkopaneeleiden asentamiseen (25.000 euroa/vuosi), sähköiseen arkistointiin (20.000 euroa, vuodelle 2023), sekä vesiosuuskuntien yhteistyöselvityksen laadintaan (50.000 euroa). Se olisi tarkoitus teettää vuoden 2023 aikana. Tässä taustalla on mahdollinen Joutsan seutukunnalla (Joutsa/Leivonmäki-Luhanka) toimivien yksityisten vesiosuuskuntien siirtyminen Joutsan Vesihuolto Oy:n alle, sen vastuulle ja hoitoon. Tämä projekti on sinällään hyvin mielenkiintoinen ja ainakin tietyiltä osin oletettavasti jopa erittäin haastava.

Liikuntapaikkarakentamiseen on varattu 30.000 euroa ja se kaikki vuodelle 2023. Koko tämä summa kohdentuisi Joutsan kirkonkylän jääkiekkokaukalon osalle: ”Uudet laidat, maalit ja myös reunaverkot, etteivät kiekot enää jatkossa karkaile”, kuten Arttu Mönkölä asian ilmaisi.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Näillä näkymin marraskuussa Joutsan kunnan teknisenä johtajana aloittava Arttu Mönkölä virastotalon katolla, jolle on suunniteltu vesikatteen uusimista / korjaustoimia vuodelle 2023.

TEKSTIÄ MUUTETTU/KORJATTU 3.10.2022 klo 18.35: Teknisen lautakunnan kokouksessa esillä olleella investointilistalla oli Jousen IV-saneerauksen ja käyttövesiputkiston (”LVI-järjestelmä”) kustannusarviosta kirjaajan näppäilyvirheen johdosta pudonnut yksi ykkönen luvun edestä pois, eli korjattuun investointisuunnitelmaan sisällytettävä oikea summa tältä osin on 1.150.000 euroa, eikä siis alun perin meistä johtumattomasta syystä virheellisesti 3.10. uutisoimamme 150.000 euroa. Tekstiä on nyt tämän mukaisesti korjattu huomioiden vielä tämän mukaan tullut miljoona ja sen vaikutus. -MN