NEOVA Oy:n Joutsan Pihlassuolle 160 hehtaarin entiselle turvetuotantoalueelle kaavailema ja viime viikolla julkistama, nimellisteholtaan enimmillään jopa 80 megawatin (MW) aurinkovoimapuistohanke siivitti Joutsan kunnanvaltuuston määräämään lennosta – ilman kunnanhallituksen valmistelua – Joutsaan uuden kiinteistöverolajityypin jo vuodelle 2023. Kyse on teholtaan yli 10 MW olevien teollisen mittakaavan voimalaitosten kiinteistöverosta, jota tämän Pihlassuon siis jo vireillä olevan hankkeen täysimääräisen toteutumisen myötä kertyisi Joutsalle sievoinen summa, kokouksessa julkilausuttujen alustavien laskelmien mukaan noin 700.000 euroa vuodessa.

Tämän lisäysesityksen kunnanhallituksen kiinteistöveroprosentteja koskevaan pohjaesitykseen teki valtuutettu Lea-Elina Nikkilä (vihr.). Hän ehdotti, että teollisen mittakaavan voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi (yli 10 MW) määrätään 3,10 saaden tähän saman tien laajalti ryhmiltä kannatusta. Laki sanelee, että tämä nimenomainen vero voi olla haarukassa 2,85–3,10 %. Ennen lisäyksen hyväksymistä käytettiin useita puheenvuoroja, joissa ruodittiin muun muassa tällä tavoin tehtävän päätöksen lainmukaisuutta, ja toisaalta esitettiin perusteluja miksi tästä olisi hyvä päättää jo nyt ilman että asia siirrettäisiin vielä hallitukselle valmisteluun ja sen jälkeen uudelleen valtuustolle. Lopuksi pöytäkirjaan voitiin merkitä valtuuston yksimielinen päätös.

Muutoin kiinteistöveron osalta Joutsassa käytetään v. 2023 samansuuruisia veroprosentteja kuin tänäkin vuonna: pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 0,60 % ja muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset 1,20 %. Yleinen kiinteistövero on edelleenkin 1,10 % ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 %.

Ilman kokouksessa uutena päätettyä voimalaitosveroa kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2023 on Joutsassa noin 1,8 miljoonaa euroa.

Kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 vahvistettiin keskusteluitta kunnanhallituksen päätösehdotuksen mukainen 8,36 %. Toisaalta mitään muuta tämän osalta ei olisi voinut päättää, sillä sote-uudistukseen liittyen valtion määräyksestä tuloveroprosentti ensi vuodelle lasketaan kaikissa maamme kunnissa vähentämällä 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 veroprosentista, joka on Joutsassa 21,00.

Kuntaliiton syyskuussa laatiman veroennusteen mukaan yhden veroprosentin tuottovaikutus on vuodessa noin 690.000 euroa ja tällä laskettuna Joutsan kunnan vuoden 2023 tuloverokertymäksi on arvioitu noin 5,76 miljoonaa euroa.

Veroasioiden lisäksi 31.10. koolla ollut Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen (äänin 16–6) SAKUKO-osaston rakennushankkeen loppuselvityksen 2020-2022, jonka mukaisesti ylitystä alkuperäiseen 2,1 miljoonan euron kustannusarvioon tuli lähinnä lisätöiden muodossa noin 180.000 euroa.

Kunnan vuoden 2022 talousarvioon myönnettiin 40.000 euron lisämääräraha. Tästä kohdentuu kunnan kehittämisyksikölle 20.000 euroa Joutopäivien järjestelyavustukseen ja yleishallinnolle 20.000 euroa Joutsassa elokuussa järjestetyn Keski-Suomen maanpuolustusjuhlan kuluihin.

Valtuuston päätöksellä Joutsan kunta liittyy perustettavaan, näillä näkymin 1.1.2023 toimintansa aloittavaan uuteen Sateenkaaren koulun kuntayhtymään hyväksyen samalla tätä koskevan perussopimuksen. Asianomaisen yhtymän hallituksen jäseneksi/varajäseneksi tullaan Joutsasta esittämään kunnanjohtaja Harri Nissistä ja tarkastuslautakunnan jäseneksi/varajäseneksi valtuutettu Pekka Lankiaa (kesk.).   

Lisäksi valtuusto hyväksyi myös ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimukseen kuntien sopimusneuvottelujen tuloksena tehtävät muutokset ja kustannusten jakoperusteiden tarkistukset. Sopimuksen vastuukuntana on Jyväskylä ja yhdessä sen kanssa yhteistoiminta-alueen muodostavat Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski.

Kokouksen päätteeksi jätettiin jatkovalmisteluun kolme valtuustoaloitetta, jotka käsittelivät palveluseteleitä, käytänteitä kunnan palvelus-/työsopimussuhteiden täytössä ja Joutsan kunnan mukanaoloa Päijänteen biosfäärialueessa. Kaksi ensiksi mainittua jätti valtuutettu Kalle Willman (kok.) ja kolmannen valtuutettu Jussi Lehtonen (ps.).

Marko Nikkanen

Yläkuva: Joutsan kunnanvaltuuston 31.10. kokousta oli mahdollista seurata netistä. Striimauksesta vastasivat Pasi Olkkonen läppärin ääressä ja Mikko Pylvänäinen kameramiehenä. Puhujapöntössä äänessä valtuutettu Tenho Tornberg (kesk.).