Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt Joutsan kunnan puolesta Keski-Suomen hyvinvointialueen, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen kuntien välisen puitesopimuksen, jolla sovitaan tahojen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteista.

Sopimuksen mukaan yhteistyötä tehdään neljällä toisiaan täydentävällä tasolla. Ykköstasolla yhteistyörakenne rakentuu sopijatahojen valtuustojen ja virkamiesjohdon yhteiselle valtuustokauden strategisen tason foorumille, jonka tehtävänä on esimerkiksi varmistaa strategisen tason yhteistyön sujuvuus, muodostaa yhteinen tilannekuva ja rakentaa yhteistä luottamusta.

Kakkostasolla yhteistyötä tehdään kuntakokouksen merkeissä, ja edustettuina ovat tahojen valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä virkamiesjohto. Kuntakokous johtaa yhteistyötä ja tarkastelee sen rakenteita ja toimintatapoja siten, että strategisen ja operatiivisen tason yhteistyö on samansuuntaista, pitkäjänteistä ja hallittua.

Kolmostasolla yhteistyömuotoja on useita. Hyvinvointialuejohtajalla on esimerkiksi puhe- ja läsnäolo-oikeus maakunnan kuntajohtajakokouksessa ja kansanedustajakokouksessa, ja jo aiemmin perustettu Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta jatkaa viranhaltijoiden yhteistyöfoorumina.

Neljännen tason yhteistyössä on kyse operatiivisen tason tarpeen mukaisesta tehtävästä verkostoyhteistyöstä. Verkostoja sovitaan rakennettavaksi eri aihealueiden – muutamia mainiten esimerkiksi tilahallinnan, ICT:n, työllisyydenhoidon ja alueellisen oppilashuollon – ympärille.

Hyvinvointialueen hallitus käsitteli puitesopimusta syyskuun puolivälissä ja esitti Keski-Suomen kunnille ja maakuntaliitolle sopimuksen allekirjoittamista sekä aluevaltuustolle sopimuksen hyväksymistä hyvinvointialueen osalta. Sopimuksen on määrä olla voimassa ensi vuoden alusta alkaen vuoden 2025 loppuun.

Tarja Kuikka