Joutsan kuntaan perustetaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävä. Kunnanhallituksen maanantaina tekemän päätöksen taustalla on halu varmistaa kunnan hyvinvointi- ja sivistysosaston resurssien riittävyys jatkossa osaston toimintakentän ollessa laaja.

Hyvinvointikoordinaattorin on tulee työskentelemään sivistysjohtajan alaisuudessa. Hänen tehtävänkuvaansa sisältyvät muun muassa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman kokoaminen – ensin mainittu yhdessä hyvinvointityöryhmän kanssa – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen viestintä, yhteistyö alueen toimijoiden kanssa, hyvinvointituvan toiminnan koordinoiminen, vanhus- ja vammaisneuvoston asialistan kokoaminen ja koollekutsuminen, ehkäisevän päihdetyön koordinointivastuu sekä työllisyydenhoito kunnassa.

Perustettavaan tehtävään kunnanhallitus päätti siirtää ensi vuoden alusta alkaen Johanna Pajusen, joka työskentelee tällä hetkellä perusturvassa erityispalveluiden esimiehenä. Perusteena on se, että Pajunen ei siirry ensi vuonna Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen, vaan jää kunnan palvelukseen, ja hänellä on vahva osaaminen hyvinvointityön ja työllisyyden hoidon kokonaisuuksissa.

Erityispalveluiden esimiehen tehtävä lakkautetaan ensi vuoden alusta alkaen.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäväkohtaiseksi palkaksi kunnanhallitus päätti 3.000 euroa kuukaudessa.

Tarja Kuikka