Joutsan keskustaajaman alueella on järven läsnäolo ja siltojen välinen keskeinen vesistöalue hyödynnetty vajavaisesti. Yleisessä käytössä on asiallinen Uimala, vierellään pääosin vuokrattavat venepaikkalaiturit sekä suosittu matonpesupaikka. Näiltä kohdin myös näkymä järvelle on avoin, miljöö yleisesti ottaen mukavan ilmava ja valoisa.

Minkäänlaista kahvila-ravintolatoimintaa ei Uimalan alueelta tänä päivänä löydy. Voisi kuvitella, että ainakin kesällä sellaiselle olisi Joutsassakin hyvin kysyntää. Monet varmasti löytäisivät tiensä puhtaan ja houkuttelevan vesistön äärelle, etelään päin avautuvalla rannalla sijaitsevaan kahvila-ravintolaan, ja aurinkoisina suvipäivinä etenkin sen terassille istuskelemaan – oleilemaan ”joutsaisasti”, nauttimaan maisemasta, tunnelmasta, seurasta ja paikan muusta annista.

Vähintäänkin kesäkahvila/-ravintola -tyyppiselle liiketoiminnalle syntyisi parhaimmillaan jopa erinomaiset puitteet ja oivalliset mahdollisuudet, mikäli nyt ihan ensiksi ELY-keskus vastaisi myöntävästi Joutsan kunnan esitykseen ja suostuisi lakkauttamaan Uimalan läheisyydessä olevan Perttulanojan luonnonsuojelualueen. Tämä on muodostettu aikoinaan yli 30 vuotta sitten, eikä tämän pinta-alaltaan alle hehtaarin suuruisen alueen rauhoitukselle nähdä Joutsassa enää mitään perusteita. Suojelu koetaan lähinnä rasitteena, haittana ja merkittävänä ongelmana kirkonkylän keskustan jo käynnistyneelle suunnittelu- ja kehittämistyölle.

Rauhoituksen purkautuessa kunta voisi ensitöikseen siistiä reippaalla kädellä tämän Uimalasta suoraa jatkumoa valtatielle päin lähtevän rantakaistaleen penkereineen, joka tällä hetkellä on  lähinnä sekavaa ja epämääräistä rytteikköä. Se ei nykytilassaan palvele juuri mitään, ainakaan järkevää tarkoitusta, peittäen täysin ja laaja-alaisesti arvokkaan järvinäkymän. Viimeistään asianmukaisesti hoidetun ”parturoinnin” ja muun siistimisen jälkeen olisi otollinen hetki ideoida tälle rantavyöhykkeelle sopivasti istuvia viihtyvyys- ja vetovoimatekijöitä, olennaisena osana Joutsan kehittyvän ydinkeskustan huomispäivän palveluja.

Konkreettisena vastineena Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamiselle Joutsa on jo tarjonnut ELY:lle täkyä upean Myllykosken koskialueen asettamisesta luonnonsuojeluun. Tämän vaihtokaupan soisi ehdottomasti tapahtuvan.

Marko Nikkanen

Tagged with →