Joutsan seurakuntatalon korjaamisella on vankka kannatus kirkkovaltuutettujen joukossa. Käytännössä rakennuksen korjaus on nostettu remonttilistan kärkeen. Tätä ennakoi jo joulukuussa 2021 kirkkovaltuustolle tuotu valtuustoaloite, minkä oli allekirjoittanut 10 valtuutettua. Viime helmikuussa pidetty äänestys sinetöi sen, että talon korjaamista vaativa aloite on myös huomioitu virkahenkilöstön toimin. Korjaamisen haluttiin keskittyvän kattoon ja ilmastointiin.

Kesällä Polygon-yhtiö teki alapohjan tutkimusraportin. Sen ja otettujen näytteiden laboratorioviljelyssä esille tulleiden tulosten perusteella on todettu, että alapohjassa on tarvetta tehdä korjaustoimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päätyi kuitenkin äänestyksen (5–3) jälkeen esitykseen, missä valtuustolle suositellaan ratkaisua, ettei alapohjan remonttia tehdä.

Polygon arvioi, että korjaustoimenpiteistä kevyemmällä ilmatiiveyden parantamisella rakennukselle saadaan lisää käyttöikää 5–10 vuotta, joka ei kuitenkaan poista rakenteissa havaittuja puutteita ja vaurioita. Kokonaisvaltaisella korjauksella käyttöikää saataisiin enemmän. Raportissa otetaan lisäksi kantaa sisäilman laadun suhteen lattiapintojen uusimisen tarpeellisuudesta.

Seurakunnassa on teetetty tänä syksynä riskikartoitus työntekijöille. Riskikartoituksessa selvitettiin muun muassa eri kiinteistöihin liittyviä riskejä. Joutsan seurakuntakodissa työskentelevät työntekijät ovat ilmaisseet saavansa seuraavia oireita kiinteistössä: silmien kuivumista, huonoa olo ja kurkun käheyttä.

Hallintojohtaja Heikki Kankaan esittelyteksti tukeutuu alapohjan kuntotutkimukseen. Sen perusteella hän toteaa, että Joutsan seurakuntakodin korjaaminen valtuustoaloitteen mittakaavassa ei ole riittävä, vaan lisäksi olisi korjattava alapohja perusteellisesti. Kevyellä ilmatiiviyden korjauksella saavutettu käyttöiän pidennys 5–10 vuotta ei ole kannattavaa tehdä, kun katto- ja ilmastointi remontin arvioitu kustannus on noin 830.000 euroa.

Kiinteistöstrategiassa on hinnoiteltu seurakuntakodin katon, ilmanvaihdon ja lämmityksen päivitetyiksi kustannuksiksi 829.170 euroa. Rahoituslaskelman perusteella seurakunnalla olisi varaa 810.000 euron remontteihin, joka pitää sisällään jo kirkkohallituksen 60 prosentin avustuksen. Kuitenkin samassa pykälässä on todettu vuoden 2022 kirkkohallituksen jakamista avustuksista, että ne ovat yleisesti olleet seurakuntakodeille alle mainitun prosenttiluvun.

Pelkona on, että seurakuntatalon remontti syö loputkin Joutsan seurakunnan varoista, minkä vuoksi muiden rakennusten kunnostaminen olisi vaikeaa. Seurakunnan koko rakennuskannan korjausvelaksi on laskettu 5.200.000 euroa.

Kirkkoneuvosto käsitteli tätä aihetta 15.9. Pohjaesityksenä oli, että valtuustoaloitteen perusteella päätettyjä Joutsan seurakuntakodin remontteja laajennetaan Polygonin raportin mukaisesti alapohjan perusteellisella remontilla ja sisäpintojen uusimisilla.

Pirjo Olkkonen esitti seurakuntakodin korjaamisen siirtämistä sen kalleuden takia suhteessa seurakunnan varallisuuteen. Kirkkoherra Tuula Leppämäki kannatti tätä.

Teuvo Kuitunen teki vastaesityksen, että seurakuntakodin alapohjan remonttia ei tehdä, vaan pitäydytään valtuustoaloitteen mukaisessa remontissa ja hankesuunnitelma aloitetaan siltä pohjalta. Tätä kannatti Sakari Eskelinen.

Olkkosen esityksen puolesta äänestivät Tuula Leppämäki ja Viola Fredin. Kuitusen esityksen puolesta äänestivät Sakari Eskelinen, Aarre Talja, Sirkka Långström ja Pirkko Vilkman. Jukka Partanen äänesti tyhjää.

Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen (5–3) perusteella esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntakodin hankesuunnittelu aloitetaan valtuustoaloitteen perusteella tehdyllä kirkkovaltuuston päätöksellä. Hankesuunnittelun hinta seurakunnalle on suunnittelukustannuksista ja kirkkohallituksen myöntämästä avustuksesta riippuen 30.000–60.000 euroa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan seurakuntatalon korjaukselle on olemassa vahvaa kannatusta kirkkovaltuutettujen keskuudessa.

Tagged with →