Luhangan kunta on aloittanut kierrätyspisteissään muovipakkausjätteen keräyksen. Uudistuksen taustalla on viime vuoden heinäkuussa voimaan tullut uusi jätelaki, jonka myötä muovipakkauskeräyspisteiden määrää tullaan Suomessa lisäämään.

Jätelain uudistus pohjautuu Euroopan Unionin jäsenvaltioiltaan edellyttämiin aiempaa tiukempiin kierrätysastetavoitteisiin. Jäsenmaiden tulisi nostaa yhdyskuntajätteen eli kotitalouksissa ja palvelualoilla syntyvän jätteen kierrätysaste 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Suomella on siihen vielä kirittävää, sillä maan yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 vain 42 prosenttia.

Uudet keltaiset muovipakkausjätteen keräysastiat sijaitsevat Luhangassa Kettukankaan, Keihäsniemen, Rekolanristeyksen, sataman, Tammipohjan, Hauhanpohjan risteyksen ja Hiekkatöyryn kierrätyspisteillä.

Luhangan ja Joutsan kuntien ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan keräysastioihin saa laittaa kotitalouksien tyhjiä ja kuivia muovipakkauksia kuten esimerkiksi pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkauksia, muita kotitalouden pakkauksia sekä muovikasseja-, -pusseja ja -kääreitä. Sen sijaan muu materiaali kuin muovipakkaukset eivät ole tervetulleita astioihin.

– Pakkaukset tulee laittaa astioihin mieluiten litistettyinä. Korkit, kannet, pumppuosat ja vastaavat tulee irrottaa ja laittaa keräysastiaan erikseen. Nämä osat ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus. Toimenpide parantaa kierrätystä, ohjeistaa Masalin-Weijo.

Keräysastioiden tyhjennysväli on ympäristötarkastajan mukaan alussa kaksi viikkoa, mutta jatkossa aikahaarukka voi elää.

– Tyhjennysväliä pyritään tarvittaessa optimoimaan, kun kerättävän muovijätteen määrästä on tarkempaa tietoa, sanoo Masalin-Weijo.

Jätelain uudistus tulee näkymään muovipakkausjätteen kuten muidenkin jätteiden osalta jatkossa myös asuinkiinteistöillä. Nykyisellään muovipakkausten erilliskeräysvelvoite koskee vain sellaisia asuinkiinteistöjä, joissa on huoneistoja 20 tai enemmän. Ensi vuoden heinäkuusta alkaen velvoite koskee kaikkia taajamassa sijaitsevia asuinkiinteistöjä, joissa on viisi huoneistoa tai enemmän.

Muovipakkausjätteen keräys

Saa laittaa kotitalouksien tyhjät ja kuivat muovipakkaukset kuten:

  • Elintarvikepakkaukset (jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset jne.)
  • Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
  • Muut kotitalouden pakkaukset (muovipullot, kanisterit, purkit, tuubit, lelu-, työkalu-, puutarha- ja kalastusvälinepakkaukset jne.)
  • Muovikassit, -pussit ja -kääreet
  • EPS- eli styrox-pakkaukset

Ei saa laittaa:

  • Sekajätettä, rakennusjätettä eikä erittäin likaisia muovipakkauksia
  • Muuta materiaalia kuin muovipakkauksia (ei kartonkia, lasia, metallia, puuta)
  • Muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia
  • Vaarallisten aineiden jäämiä sisältäviä pakkauksia (esim. sytytysnesteitä, öljyjä, polttoaineita, maaleja, kemikaaleja, lääkkeitä)

Tarja Kuikka

Tagged with →