Perusturvalautakunta on päättänyt pyytää Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry:ltä selvitystä yhdistyksen taloudesta ja rahankäytöstä sekä henkilömäärästä, jonka yhdistys on työllistänyt kuntouttavan työtoiminnan merkeissä viime ja tänä vuonna.

Päätös tehtiin päiväkeskusyhdistyksen pyydettyä lautakunnalta vuokra-avustusta, jotta yhdistys saisi maksettua käytössään olevan toimitilansa vuokran. Yhdistyksen toimitiloissa Länsitiellä sijaitsee kirpputori sekä erillisessä osassa SPR:n valmiusvarasto, ja kirpputorin tuotto on yhdistyksen mukaan tilan 650 euron kuukausivuokraan nähden niin pientä, ettei se riitä kattamaan vuokrakuluja.

Perusturvalautakunnan viime viikon keskiviikkona pitämässä kokouksessa päätösehdotuksena oli, että lautakunta maksaisi vuokra-avustusta yhdistykselle osin takautuvasti tämän vuoden heinäkuun alusta lukien vuoden loppuun saakka 300 euroa per kuukausi.

Lisäksi ehdotuksena oli, että yhdistykselle voidaan ohjata asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan, jos kuntouttavalle työtoiminnalle asetetun lain edellytyksen täyttyvät.

Lautakunnan keskusteltua asiasta perusturvajohtaja teki kuitenkin kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, että lautakunta päättäisi pyytää päiväkeskusyhdistykseltä selvitystä taloudesta ja rahankäytöstä sekä tämän työllistämien henkilöiden määrästä vuosilta 2021 ja 2022. Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Tarja Kuikka