Joutsan seurakunnan vaalilautakunnan päätösten toimeenpanossa on tapahtunut virheitä. Sen vuoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli joutuu antamaan seurakunnalle uuden seurakuntavaalien toimenpideohjelman aikatauluineen. Käytännössä seurakuntavaalit siirtyvät pidettäväksi vuoden 2023 puolelle.

Seurakunnan vaalilautakunnan kokouksessa 8.6. tehdyistä päätöksistä oli jäänyt panematta toimeen pykälät 6 ja 7. Näissä pykälissä käsiteltiin kuulutusta äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pitämisestä ja oikaisuvaatimuksen tekemisestä (pykälä 7) sekä äänioikeutettujen luettelon tarkastajien valintaa (pykälä 6).

Äänioikeutettujen luettelo piti julkaista kuulutuksena seurakunnan ilmoitustaululla 17.8.–5.9.2022 ja Joutsan Seutu -lehdessä 17.8. Näin ei tapahtunut. Pykälän 6 käsittelyssä tapahtui se virhe, ettei äänioikeutettujen luetteloa tarkastettu.

Näiden virheiden vuoksi tuomiokapituli ilmoitti, että Joutsan seurakunnan seurakuntavaalit on siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Uusi vaalien toimenpidesuunnitelma ja vaaliaikataulu annetaan 21.9.

Vaalilautakunta jää odottamaan uutta vaaliaikataulua. Alun perin vaalit piti järjestää 20.11.

Vaalipäivää ei olisi tarvinnut siirtää, mikäli ehdokkaat olisivat suostuneet niin sanottuihin sopuvaaleihin. Mikäli ehdokkaita on yhtä paljon kuin paikkoja kirkkovaltuustossa, valinta on mahdollista tehdä ilman varsinaista äänestystoimitusta.

Joutsan seurakuntavaaleihin oli ilmoittautunut 17 ehdokasta, kun paikkoja kirkkovaltuustossa on 15. Kukaan ei kuitenkaan ennakkoselvittelyissä suostunut luopumaan ehdokkuudestaan.

Janne Airaksinen

Tagged with →