Joutsan kunnanvaltuusto suitsutti ensisijaisesti kunnan hyvinvointi- ja sivistystoimen sekä sosiaalitoimen viranhaltijoiden ja Keski-Suomen seututerveyskeskuksen avustuksella vuosina 2021-2022 asiantuntevasti ja laadukkaasti päivitettyä, muuttuneiden tilanteiden johdosta ajantasaistettua Joutsan ja Luhangan kuntien yhteistä ”Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa”. Alkuperäinen suunnitelma on hyväksytty Joutsan kunnanvaltuustossa kesällä 2019. Etenkin pitkään kestänyt korona-aika kuin myös pian edessä oleva hyvinvointialueen toimintojen käynnistyminen olivat antaneet aihetta tilannekuvan päivittämiseen ja uusien, tarkastettujen tavoitteiden asettamiseen. Suunnitelman päivityksen kokoamisesta on vastannut hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.     

Kunnanhallitus esitti, että valtuusto ainoastaan merkitsisi kyseisen suunnitelman tiedokseen. Valtuutettu Kalle Willman (kok.) kuitenkin puuttui asiaan todeten, että jos tällaiseen suunnitelmaan ylipäätään tehdään muutoksia, niin se on sen jälkeen tavallaan uusi ja täten kokonaisuudessaan valtuuston käsiteltävä ja hyväksyttävä. Willman kuvaili kyseistä suunnitelmaa ”erinomaiseksi” ja puheenvuoronsa päätteeksi esitti, että kunnanvaltuusto sen nyt samalla sellaisenaan hyväksyy. Valtuusto asettuikin suoraan yksimielisesti tämän esityksen taakse. Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne tähdensi, ettei tätä päätöstä pidä tulkita minään epäluottamuslauseena kunnanhallitukselle.

Sen sijaan alun perin keväällä 2020 hyväksytyn Joutsan kuntastrategian 2020-2025 päivityksen hyväksyminen oli jo takkuisempaa. Etukäteen sovituissa ja valmistelluissa ryhmäpuheenvuoroissa, jotka Kokoomusta lukuun ottamatta myös käytettiin, oltiin kautta linjan valmiita hyväksymään päivitetty kuntastrategia. Yleisesti ottaen siinä nähtiin paljon hyvää, mutta jossain määrin annettiin myös kritiikkiä. Yleiskeskustelun tiukkasanaisesti avannut Kalle Willman ilmaisi närkästymisensä siitä, että valtuusto oli ohitettu täysin tämän kuntastrategian päivityksen valmistelussa ja laadinnassa, eikä se asiasisällöltään ole kuntalaissa edellytetyn mukainen ja tasoinen.

Willman totesi, ettei valtuusto voi hyväksyä esitettyä kuntastrategiaa tässä muodossaan ja esitti sen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Huolimatta siitä, että valtuutettu Iiris Ilmonen (kok.) on ollut kunnanhallituksessa tätä asiaa työstämässä, hän päätyi kannattamaan Willmanin vastaesitystä. Täten suoritettiin äänestys, jossa äänin 16-6 kunnanhallituksen esitys tuli päätökseksi. Tehdyn vastaesityksen taakse asettuivat valtuutetut Saku Kaistinen (ps.), Iiris Ilmonen, Jussi Lehtonen (ps.), Matias Lehtonen (kok.), Kari Tapper (ps.) ja Kalle Willman, joka jätti tähän päätökseen eriävän mielipiteensä.         

Kunnanhallitus oli antanut Kuntastrategian 2020-2025 päivittämisen johtoryhmälle kunnanjohtaja Harri Nissisen johdolla tehtäväksi. Lisäksi sitä oli käsitelty kahdessa kunnanhallituksen seminaarissa. Samassa yhteydessä on rinnan uudistettu Joutsan kunnan hallintosääntöä vastaamaan kunnan toimintaa ja kuntastrategiaa, ja tämä hallintosäännön tarkistus on kokouksessa kerrotun mukaisesti tulossa valtuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana.

Vuoden 2023 alusta voimaan astuva, kohtuumaltilliset korotukset nykyisiin kokouspalkkioihin tuova Joutsan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisena.

Noin 2,5-tuntiseksi venyneen vilkkaan, runsaasti puhetta ja asiaa sisältäneen kokouksen lopuksi kirjattiin peräti neljä sinällään hyvin mielenkiintoista valtuustoaloitetta, jotka kaikki menevät jatkovalmisteluun. Valtuutettu Jarmo Liukkonen (kesk.) oli tehtaillut aloitteista kaksi: toisessa ehdotetaan kaavoitusjaoston perustamista Joutsaan ja toisessa Joutsan kunnan ryhtymistä toimiin keskustaajamassa kulkevan Perttulanojan luonnonsuojelualueen lakkauttamiseksi. Iiris Ilmonen puolestaan jätti valtuustoaloitteen ”Tuesta yli 75-vuotiaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi” ja Kalle Willman julkisen kyselytunnin ottamisesta käyttöön ennen valtuustokokouksia.

Marko Nikkanen