Nettiyhteyksissä ja tiedonsiirrossa kovasti hehkutetun ja jopa erinomaisena pidetyn valokuidun rakentaminen Joutsaan on päässyt viimein hyvään vauhtiin. Ratkaisevana ja laukaisevana tekijänä tämänhetkiseen tilanteeseen on ollut Joutsan kunnan, sen vuokra-asuntoyhtiön ja mikkeliläisen ICT-alan verkkopalvelualan yritys MPY:n keväällä 2022 allekirjoittama, hyvin merkittäväksi luonnehdittava sopimus valokuituliittymistä netti- ja kaapeli-tv -palveluineen. Valokuituverkoston laajentamisesta ja operoinnista tähän liittyen vastaa kokonaisvaltaisesti MPY aliurakoitsijanaan Eltel Networks, joka on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähköurakoitsijoista.

Kaivuutyöt ja kuitukaapeleiden kaivantoihin asentaminen alkoivat Leivonmäellä elokuun puolen välin tietämissä ja tällä erää ohjelmassa olleet ”kuitu-ulkotyöt” on saatu siellä jo valmiiksi. Joutsan keskustassa kuidunveto maanpoveen on päässyt vauhtiin muutama päivä sitten. MPY Telecomin verkkopäällikkö Jukka Lampinen selvitti, että kuitua asennetaan tämän syksyn aikana niin pitkään kuin kelit sen sallivat, mahdollisesti siis talven tuloon saakka. Työt jatkuvat jälleen keväällä ja niitä tehdään erityisesti kesän 2023 aikana.   

Edellä todettuun sopimukseen perustuen valokuitua vedetään nyt Joutsan kunnan omassa käytössä oleviin tärkeimpiin ja toiminnan kannalta keskeisiin kiinteistöihin, kuin myös vuoden 2023 puolella aloittavan hyvinvointialueen käyttöön siirtyviin kohteisiin Joutsan keskustaajaman ja Leivonmäen kirkonkylän alueilla. Jukka Lampisen mukaan nämä ovat toteutusvaiheen priorisoinnissa ensisijaisia ja ne pyritään saamaan kohteiden teknisissä tiloissa suoritettavia yhteyskytkentöjä myöten valmiiksi ja siten palvelujen käyttövalmiuteen loppuvuoden 2022 aikana. Esimerkkeinä näistä ykkösprioriteetin kohteista ovat Joutsan kunnanvirasto, kirjasto, yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja uimahalli, sote-keskus, Palvelukeskus Jousi, parhaillaan valmistuva uusi hammashoitola ja keskuskeittiö sekä paloasemat.

Valokuitu nostaa asumisen tasoa, ei kuitenkaan korota vuokria

Sopimus pitää sisällään laajalti myös nykyisen Joutsan kunnan vuokra-asuntorepertuaarin, jota suurelta osin hallinnoi kunnan tytäryhtiö Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnot. Valokuituyhteys on tällä erää tulossa noin 130:een kunnan vuokra-asuntoon ja näiden osalta käytännön toteutus ja käyttöönotto painottuu kesälle 2023.

Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asuntojen toimitusjohtaja Ari Solatie on tyytyväinen MPY:n kanssa solmittuun valokuidun yhteistyökuvioon. Hän mainitsi, että valokuidun kokonaispaketissa kaikkiin asuntoihin tulevan MPY:n kaapeli-tv -palvelun myötä irtisanotaan nykyiset, Telian kanssa aikoinaan tehdyt kaapeli-tv -liittymäsopimukset. Solatien mukaan tällä tavoin hoidettavien liittymä- ja palvelujärjestelyjen vuoksi ei ainakaan tässä vaiheessa synny erityistä painetta vuokrien korotukseen. Valokuitusopimus MPY:n kanssa sitoo Joutsan kuntaa ja vuokra-asuntoyhtiötä määräaikaisiin 24 kuukauden palvelusopimuksiin, joiden kustannuksia ei siis ainakaan vielä oltaisi siirtämässä lisärasitteeksi vuokralaisille.

– Tässä kannattaa myös huomioida, että valokuituyhteys osaltaan nostaa asumisen tasoa, Solatie toteaa.

Valokuituliittymiä tarjotaan myös yksityisille

Edellä kerrottujen jo sovittujen kohteiden kuiturakentamisen yhteydessä pystytään valokuitua erillistilauksiin perustuen toimittamaan samalla myös operoitavilla alueilla sijaitseville yksityisille tahoille ja toimijoille, eli yrityksille ja muille yhteisöille, taloyhtiöille ja omakotitaloihin. MPY:n lisäksi kuituliittymiä ja -palveluja ainakin Joutsan keskustaajamaan tarjoaa edelleen myös Keski-Suomen Valokuituverkot Oy. Eivätkä ainakaan kokonaan pois laskuista tällä kohtaa ole myöskään telealan isommat ja tunnetummat operaattorit kuten Telia ja Elisa.

MPY:llä ja KSVV:lla on tälläkin hetkellä voimassa olevat valokuidun tarjouskampanjat, joissa houkuttimena on halpa, parhaimmassa tapauksessa jopa täysin ilmainen valokuituliittymä. Näihin tarjouksiin sisältyy erityisehtoja, tietynlaista ehdollisuutta kuin myös sitoutumisvelvoitetta. Mutta ainakin periaatteessa ne tarjoavat realistisen mahdollisuuden päästä hyville kuitukaupoille. MPY on oman myyntiorganisaationsa oheen valjastanut hiljattain joutsalaisen Dataseedin hoitamaan kuituliittymä- ja palvelukauppaa. Pasi Olkkonen Dataseedista valaisi, että erityisesti yrityspuolelta on oltu nyt kiinnostuneita, ja jo tässä vaiheessa moni yritys on halunnut mukaan. Myös muutama kuluttaja-asiakaskin on Olkkosen mukaan jo ilmaantunut. MPY:n kesäkampanja päättyi elokuun loppuun ja nyt sitä on jatkettu tammikuun 2023 loppuun saakka. KSVV:n tarjouskampanja on jatkumassa sekin ensi vuoden puolelle.

Niin MPY Telecomin kaupallinen johtaja Janne Korhonen kuin KSVV:n toimitusjohtaja Janne Paunonen tähdentävät, että kuidun voi saada nyt edullisesti ja sujuvasti, jos ja kun hoitaa liittymän tilaamisen ja siihen nivoutuvat sopimusasiat kuntoon ennen kuin kaivinkone ennättää ilmestymään alueelle joka tapauksessa tehtävien kuitukaapelilinjojen merkeissä. Sitten käy auttamatta kalliimmaksi kun kone on paikan ohittanut, ja joutuisi myöhemmin erikseen tilattuna tulemaan uudestaan.  

Joutsan kuituapajilla edelleen myös Keski-Suomen Valokuituverkot

MPY urakoi kuitua Joutsan keskustaan aivan varmasti siis tänä syksynä ja ensi kesänä. MPY nousi tässä mielessä ensimmäistä kertaa Joutsassa julkisuuteen vuoden 2021 keväällä, jolloin se alkoi markkinoimaan valokuituaan, mutta yllättäen heti perään ilmoitti vetäytyvänsä pois. Tähän lyhyeen aikaväliin osui Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n oma valokuidun kampanjatarjous, jolloin MPY katsoi, että liiketaloudelliset edellytykset ja mahdollisuudet markkinaehtoiselle kuituliittymäkaupalle katosivat. MPY ei kuitenkaan lopullisesti luovuttanut, vaan aktivoitui syksyllä 2021 aloittaen kaikessa hiljaisuudessa neuvottelut Joutsan kunnan ja tämän vuokra-asuntoyhtiön kanssa. Se prosessi päättyi jo aiemmin kerrottuun sopimukseen toukokuussa 2022.

Kymmenen keskisuomalaisen pienkunnan – Luhanka yksi niistä – edelleen omistama Keski-Suomen Valokuituverkot on puolestaan viime vuosien aikana tehnyt jossain määrin valokuitua Joutsan keskustaajamaan pienemmissä yksittäisissä erissä. Mittavin ja samalla ainakin toistaiseksi viimeisin KSVV:n Joutsaa koskeva kuidun rakentamisprojekti toteutettiin loppukesästä-syksyllä 2021. Tuolloin KSVV toimitti valokuituliittymän noin kolmeenkymmeneen kiinteistöön, jotka kaikki olivat pientaloja. Nämä kohteet sijaitsivat kirkonkylässä Peltolan, Niittytien, Koiravuoren, Savontien sekä Puutteenkujan alueilla.

– Yhtiöllämme on tälläkin hetkellä Joutsasta sisässä useita valokuituliittymätilauksia, jotka saatiin myytyä menneen kesän kampanjassa. Näissä sinällään vielä ehdollisissa tilauksissa asiakkaat on sitoutettu alkuvuoteen 2023 asti. Toiveenamme olisi saada vielä jonkin verran tilauksia lisää, jolloin voisimme vakavasti harkita toteuttamisia. Koko keskustan alue on meillä myynnissä, eli tekisimme uusia liittymiä koko alueelle mikäli riittävästi kysyntää ilmenee, selvittää toimitusjohtaja Janne Paunonen.

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy;n talouden nykytilaa Paunonen kuvaa hyväksi. Vielä muutama vuosi sitten näin ei ollut, vaan velkataakka oli paisunut rutkasti yli äyräiden ja yhtiön osakaskuntien lainatakausvastuut lankesivat lopulta maksuun.   

Yhteinen nimittäjä MPY:llä ja KSVV:llä on ollut se, että ne ovat halunneet ja myös saaneet hyödyntää Joutsan kuiturakentamisessaan Suur-Savon Sähkö Oy:n ja sen tyttären Järvi-Suomen Energia Oy:n paikkakunnalle toteuttamaa valokuidun runkoverkostoa. Kyseinen sähköyhtiö ryhtyi tuplakaapelointeihin 2010-luvulla: tehdessään sähkömaakaapelointeja se alkoi samalla upottamaan myös valokuitukaapeleita samoihin kaivantoihin, sillä erää lähinnä vastaisuuden varalle. Tämä menettely on osoittautunut järkeväksi ja kaukonäköiseksi ratkaisuksi. SSS/JSE:n runkoverkoston ansiosta saavutetaan merkittävää kustannussäästöä jo tehtyjen ja vielä tehtävien varsinaisten valokuitukaapelilinjojen ja -pistojen rakentamisessa.

Valokuitu ja langattomat yhteydet – molempia tarvitaan

Miksi valokuitua sitten vedetään, koska langattomat yhteydet 4G/5G ovat kehittyneet huimasti ja niiden saatavuus kuin myös toimintavarmuus on tänä päivänä usein erittäin hyvällä tasolla?

– Molempia tarvitaan. Liikkuva langaton laajakaista on paras taskussa, kuitu ei kulje mukana, MPY:n Janne Korhonen tiivistää asian.

Erityisesti kovassa yhtäaikaisessa kuormituksessa langattomien yhteyksien kuituverkkoja rajallisempi tiedonsiirtokapasiteetti voi usein näyttäytyä haitallisesti: toiminta hidastuu ja yhteys käy epävakaammaksi. Valokuitu painii tässä mielessä omassa sarjassaan: se ei kuormituksen edes suuresta kasvusta juuri säikähdä: kuituverkon tiedonsiirron käsittelykyky riittää pitkälle ja nopeus sekä toimintavarmuus säilyy.

Vielä 10-15 vuotta sitten valokuitua lanseerattiin ja rakennettiin voimallisesti nimenomaan maaseudun kyläkunnille ja haja-asutusalueille valtion vahvojen tukieurojen siivittämänä. Nyttemmin paletti on kääntynyt jokseenkin täysin: tällä hetkellä kuituverkkojen rakentaminen on keskittynyt lähes yksinomaan keskustaajamiin, ja syrjäseuduille ratkaisuna – sinällään usein hyvinkin toimivana sellaisena – ovat langattomat yhteydet.         

Marko Nikkanen

MPY:n aliurakoitsija Eltel Networks kaivamassa valokuitukaapelia maahan Joutsan Puistotiellä.