Usein ajatellaan, että Jumalan valtakunta on jossain ajan rajan toisella puolella kaukana tästä todellisuudesta missä elämme. Jos ihminen sulkee Jumalan elämänsä ulkopuolelle, hän menettää sen siunauksen minkä Jumala on hänelle varannut.

Johannes Kastajan tehtävänä oli tasoittaa tietä Jeesukselle, Jumalan ainoasyntyiselle pojalle, joka oli tullut maailmaan. Johannes Kastaja julisti: ” Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle (Matt. 3:2). Jeesus syntyi ihmiseksi, eli ihmisenä ihmisten keskellä, mutta samalla hän oli Jumala. Hänessä asui jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti” (Kol. 2:9). Jeesus kertoi Jumalan valtakunnasta, paransi sairaat, herätti kuolleita ja vapautti ihmisiä synnin- ja sielunvihollisen vallasta. Hän sovitti ihmisten synnit ja avasi tien taivaaseen. Jumalan valtakunta tuli hänessä maan päälle.

Jeesus opettaa ihmisiä erottamaan ajalliset ja iankaikkiset asiat toisistaan (Matt. 6:31–34) ”Älkää mistään murehtiko sanoen mitä me syömme tahi mitä me juomme tahi millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän tätä kaikkea tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.

Miten sitten löydämme Jumalan valtakunnan? Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luokse muuten kuin minun kauttani” (Joh.14:6). Ihmisen tulee suostua Jumalan pelastussuunnitelmaan. Kun ihminen tunnustaa Jumalan edessä syntinsä, hän saa kokea armon ja anteeksiannon ja saa uuden mahdollisuuden. Uskomalla Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä pääsemme Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, ja Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.

Arto Hölttä

Tagged with →