Tämän lehden entinen päätoimittaja Rami Nieminen moitti ainakin vuonna 1979 moneen otteeseen Joutsan kunnan päätöksenteossa harrastettua salailupolitiikkaa. Lehteä ei päästetty valtuuston seminaareihin, eikä tietoja saanut ennen valtuuston kokouksia pidetyistä suljetuista ryhmien yhteiskokouksista eli Ramin mukaan varjovaltuustoista. Todellisuudessa päätökset syntyivät niissä. Rami käytti menettelystä termiä ”joutsastaminen”.

Sama asiaintila jatkuu edelleen, vaikka nykyinen kuntalaki edellyttää laajaa tiedottamista kuntalaisille jopa vasta suunnittelun aloittamisvaiheessa olevista kunnallisasioista. Siksi en ole osallistunut esikokouksiin, koska mielestäni kuntalaisilla tulee olla oikeus tiedonsaantiin tulemalla valtuuston kokouslehterille tai seuraamalla kokousta internetissä. Linkki löytyy kunnan kotisivulta. Siten äänestäjällä on ainoa mahdollisuus seurata mitä asioita valtuutettunsa ajaa kunnassa. Päätöksenteon kansanvaltaisuus on turvattava!

Tällä hetkellä kunnassa työskentelee ns. avoimuustyöryhmä. On toivottavaa, että se tekee tarvittavat esitykset avoimuuden lisäämiseksi. Asiakirjahallinnossakin on ongelmia. Pöytäkirjat näkyvät vain kaksi vuotta eikä kaikkia liitteitä tai oheismateriaaliasiakirjoja näytetä kunnan kotisivun esityslistassa eikä lopullisissa pöytäkirjoissa. Ne ovat kuitenkin lähes aina julkisia asiakirjoja. Sähköiseen arkistoon kyllä mahtuisi!

Kalle Willman

valtuutettu