Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle päivitetyn, vuosille 2020–2025 tehdyn kuntastrategian hyväksymistä. Kuntastrategia on kuntalain kunnilta edellyttämä asiakirja, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiasta johdetaan kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen.

Joutsan valtuusto hyväksyi kuntastrategian edellä mainituille vuosille huhtikuussa 2020, mutta asiakirjaa tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa toimintaympäristön muuttuessa ja uuden valtuustokauden tavoitteiden mukaisesti. Voimassa oleva strategia on pääosin ajantasainen ja ajankohtainen, mutta esimerkiksi hyvinvointialueiden aikaan siirtyminen ensi vuoden alusta muuttaa kunnan perustehtävää merkittävästi.

Päivityksen kuntastrategiaan on valmistellut kunnan johtoryhmä kunnanjohtajan johdolla, ja strategiaa on myös käsitelty kahdessa kunnanhallituksen seminaarissa. Yksi keskeinen muutos päivitysesityksessä voimassa olevaan kuntastrategiaan nähden on se, että perusturvan toimiala siirtyy pois kunnalta.

Joutsan kunnanhallitus käsitteli kuntastrategian päivittämistä viime viikolla.

Tarja Kuikka

Tagged with →