Joutsan kunnan henkilöstön muistamis- ja palkitsemiskäytäntöjä uudistetaan hieman ensi vuoden alusta lähtien. Kyse on pääosin lahjojen arvoja sekä muistamisen ja muistamistilaisuuksien käytänteitä koskevista muutoksista.

Kunta muistaa jatkossakin toistaiseksi voimassa olevissa ja pitkissä määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa olevia työntekijöitä ja viranhaltijoita, kun nämä siirtyvät eläkkeelle, jäävät pois virka- tai työsuhteesta, täyttävät 50 tai 60 vuotta tai saavat perheenlisäystä. Lahjan arvo määritellään palvelusvuosien perusteella, ja ensi vuoden alusta lähtien arvo on hieman aiempaa suurempi.

Määräaikaisia tai vähintään puoli vuotta työsuhteessa olleita muistetaan edellä mainituista syistä edelleen vain kahvitarjoilulla ja kukilla. Sen sijaan 2–5 vuotta palveluksessa olleille annettavan lahjan arvo nousee nykyisestä 50 eurosta 100 euroon ja 5–10 vuotta palveluksessa olleiden 100 eurosta 200 euroon.

Nykykäytännön mukaan yli 10 vuotta palveluksessa olleita muistetaan 200 eurolla, mutta ensi vuoden alussa käytäntö muuttuu hieman. Jatkossa 11–20 vuotta kuntaa palvelleiden lahjan arvo on 300 euroa, 21–30 vuotta palvelleiden 400 euroa ja yli 30 vuotta palvelleiden 500 euroa. Sen sijaan käytäntö muistaa perheenlisäyksen saanutta vain kukkasin jatkuu myös ensi vuonna.

Muistamistilaisuuksien osalta käytäntöä päivitetään ensi vuoden alusta lähtien siten, että useiden yksittäisten tilaisuuksien sijaan järjestetään yhteinen vuosittainen muistamistilaisuus. Nykyisissä muistamisohjeissa todetaan, että työntekijän toimipisteessä järjestetään työnantajan kustantama kahvitarjoilu työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle ja viettäessä 50- tai 60-vuotissyntymäpäiväänsä.

Ensi vuoden alusta lähtien muistamisohjeeseen on kirjattu yksi yhteinen tilaisuus, jossa muistetaan edellä mainituista syistä kyseisenä vuonna eläkkeelle jääneitä tai jääviä, 50- ja 60-vuotissyntymäpäiviä viettäviä sekä 10, 20, 30 ja 40 vuotta palvelussuhteessa olleita.

Lisäksi muistamis- ja palkitsemisohjetta päivitettiin hieman muutamilta muilta osin. Päivitetyn muistamisohjeen hyväksyi viime viikolla kokoontunut Joutsan kunnanhallitus.

Tarja Kuikka

Tagged with →