Toivakan kunta on ollut mukana suunnittelemassa biosfäärialueen hakemusta sekä toiminut yhtenä hakemusvalmistelun rahoittajana. Toivakan kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.8. ja esitti valtuustolle, että kunta sitoutuu hakemukseen sekä myöhemmin käynnistettävään biosfäärialueen toimintaan. Lisäksi kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kunta sitoutuu nivelvaiheen rahoitussuunnitelmaan.

29.8. kunnanvaltuustossa asiasta kuitenkin päätettiin äänestyksellä, jossa hakemus kaatui äänin 14–7. Näin ollen kunnanvaltuuston suorittaman äänestyksen perusteella Toivakan kunta ei ole enää mukana Päijänteen biosfäärialueen hakemuksessa, myöhemmin käynnistettävässä toiminnassa tai nivelvaiheen rahoitussuunnitelmassa, kuten Joutsan Seudun uutisessa 7.9. virheellisesti kerrottiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukoselta kysyttiin jälkikäteen, oliko tieto Toivakan päätöksestä tiedossa kunnanhallituksen käsitellessä oikaisuvaatimusta. Maukosen mukaan tieto Toivakan hylkäävästä päätöksestä oli tiedossa ja se tuotiin esille 5.9. kunnanhallituksen esittelyssä. Kuten myös tieto siitä, että mukana myönteisellä päätöksellä oli sillä hetkellä enää Muuramen kunta.

Näin ollen hankehakemuksessa ovat mukana ainoastaan Joutsan ja Muuramen kunnat. Hakemus on matkalla ministeriöön, jossa pohditaan, haetaanko biosfääristatusta vai ei. Mikäli ministeriössä päätetään hakea statusta, lähtee hakemus syyskuun lopussa Unescolle, jossa käsittelyn arvioidaan kestävän noin vuoden.

Jonna Keihäsniemi