Joutsan kunnan Oravakivestä ostaman alueen maantieteellinen sijainti on sijoittajien ja matkailualan operaattoreiden mielestä haasteellinen sinne kaavaillun Nuoli Hub -hankkeen tyyppiselle etätyötoiminnalle, ja alueen mahdollisen jatkokehittämisen tulisi suuntautua kaupallisiin palveluihin.

Muun muassa tämä todetaan PTB-Invest Oy:n tekemässä selvityksessä, jonka kunta tilasi konsulttiyritykseltä ja jonka tuloksia kunnanhallitus sai kuulla maanantaina.

Yrityksen tehtävänä oli löytää sijoittajia ja investoijia sekä selvittää maankäyttömahdollisuutta Nuoli Hub etätyökylä -hankkeen rakentamiseksi ja outlet-toiminnan tai muun kaupallisen toiminnan käynnistämiseksi Oravakivessä. Kunta omistaa alueelta noin parinkymmenen hehtaarin suuruisen, ranta-asuintonteiksi ja yritystonteiksi kaavoitetun alueen, jonka se osti vuonna 2017 noin miljoonalla eurolla.

Selvitystyö käynnistyi elokuussa 2021. Konsultti oli yhteydessä pääoma- ja kiinteistösijoitusyhtiöihin, alan parissa toimiviin 114 henkilöön sekä vähittäiskaupan, matkailu- ja ravitsemisalan ja rakentamisen operaattoreihin ja Nuoli Hub -kysyntää koskien runsaaseen sataan tahoon.

Yhteydenotoissa selvitettiin mahdollisuutta osallistua hankkeeseen sijoittajana, operaattorina, rakentajaurakoitsijana, outlet- tai vähittäiskaupan toimijana tai palvelujen loppukäyttäjänä.

Selvityksen pohjalta konsultti totesi, että jos hankkeeseen löytyy operaattori – oli kyseessä loma-asuntotyyppisten etätyökohteiden rakentaminen, kauppa- tai liikekeskusrakentaminen tai muiden majoituspalvelujen rakentaminen – ei urakoitsijan löytyminen muodostu haasteeksi.

Nuoli Hub -etätyöpalvelujen osalta sijoittajat pitivät selvityksen mukaan päällimmäisenä haasteena alueen maantieteellistä sijaintia, niin sanotun veturiyrityksen puuttumista ja oheispalveluja tuottavien muiden operaattorien vähäisyyttä.

Myös matkailualan operaattoreiden mielestä sijainti oli etätyökylähankkeen tyyppiselle toiminnalle haasteellinen. Vaikka Joutsaa pidettiin vireänä ja kauniina mökkikuntana, ja Nelostien läheisyyttä ja liikenneyhteyksiä hyvänä, koettiin alueen sijainti liian kaukaiseksi toiminnalle. Osaltaan matkailualan operaattoreiden saamista hankkeeseen vaikeuttaa selvityksen mukaan se, että koronapandemia on vaikeuttanut matkailualan kehityksen ennustettavuutta.

Myös etätyöpalvelujen käyttäjät pitivät alueen sijaintia liian syrjäisenä. Konsultti totesikin, että selvitystyössä Hub-liiketoiminnalle ei löytynyt kysyntää, jonka pohjalta asiaa kannattaisi ainakaan toistaiseksi edistää pidemmälle.

Selvityksen mukaan Nelostien läheisyys ja iso liikennevirta herättivät kuitenkin kiinnostusta muihin kaupallisiin palveluihin ja niihin liittyviin kiinteistöihin sijoittamisessa. Kaupalliset palvelut koettiin mahdollisina niiden ympärivuorisuuden ja tasaisen kassavirtansa perusteella. Konsultti esittikin, että alueen mahdollisen jatkokehittämisen tulisi suuntautua kaupallisiin palveluihin.

Selvitystyölle varattiin aikaa noin 4–5 kuukautta ja aikahaarukkaan sisältyi kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen tehty väliarviointi, jonka perusteella sopimusta jatkettiin. Hankintahetkellä arviona oli, että kahden ensimmäisen kuukauden työt maksaisivat 10.000 euroa. Hinta ylittyi parilla sadalla eurolla. Kokonaisuudessaan huhtikuun loppuun päätetylle selvitystyölle kertyi hintaa vajaat 24.200 euroa.

Tarja Kuikka

Kuva: Heikki Utula