Jukolan Juusto Oy:n maksujärjestelyä koskevasta Joutsan kunnanhallituksen päätöksestä on jätetty eriävä mielipide. Paikallislehti Joutsan Seutu sai tiedon eriävästä mielipiteestä vasta tänään aamulla sen jälkeen, kun päätöstä koskeva alkuperäinen uutinen oli julkaistu.

Kunnanhallitus päätti maanantaina antaa Jukolan Juustolle lisää maksuaikaa avoinna olevien ja erääntyneiden saatavien maksamiseen. Kyse on vajaasta 77.300 eurosta, josta yrityksen tulee maksaa kunnalle 16.9. mennessä 35.000 euroa ja loput 16.11. mennessä, ja mikäli näin ei tapahdu, perintä alkaa välittömästi.

Alkuperäinen määräaika rästien maksamiselle oli elokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen kokouksessa alkuperäinen päätösehdotus oli, että kaikki Jukolan Juuston saatavat laitetaan perintään. Lopulta maksuaikaa päädyttiin siis kuitenkin jatkamaan.

Kunnanhallituksen jäsen Iiris Ilmonen (kok.) teki kokouksessa esityksen, että perintään laitettaisiin välittömästi kunnan perintäohjeen mukaisesti kaikki avoimet erääntyneet saatavat. Esitystä ei kannatettu, joten Ilmonen jätti eriävän mielipiteen kunnanhallituksen päätöksestä myöntää lisää maksuaikaa.

Perusteluna hän totesi muun muassa, että saatavien perintää Jukolan Juustolta on toistuvasti laiminlyöty ilman kunnanhallituksen päätöksiä, ja että kunnan lakisääteiseen toimintaan ei kuulu rahoituslaitoksena toimiminen, eikä kunnassa toimivien yritysten tai yksityishenkilöidenkään asettaminen eriarvoiseen asemaan saatavien perintään liittyen.

Lisäksi Ilmonen toi esille kunnanhallituksen päättäneen jo vuoden 2015 syksyllä 60.000 euron vuokrarästin takaisinperinnästä (vakautettu, koroton) vuoden 2019 alusta alkaen 1.000 eurolla kuukaudessa, ja että tuollekin rästille annettiin vielä maksuaikaa.

Ilmonen totesi myös, ettei Jukolan Juusto ole toimittanut kunnalle taloustilannettaan todentavia virallisia tilinpäätöstietoja tai raportteja, eikä se ole sopimuksen mukaisesti huolehtinut investoinnin takaisinmaksusuunnitelmista.

Joutsan Seutu uutisoi kunnanhallituksen päätöksestä tänä aamuna kunnan tiedotuksen pohjalta.

Tarja Kuikka