Baana 22 -maantietukikohtaharjoituksen valmistelut etenevät. Koska on selvää, ettei tukikohta-alueella saa ulkopuoliset liikkua, puolustusvoimat osoittaa sallitun alueen rajat. Suljettu tieosuus ja maantietukikohta ovat harjoituksen ajan vartioitua sotilasaluetta, jonne yleisöllä on pääsy kielletty.

Torstaina Ilmasotakoulu määritti vaara-alueen varalaskupaikan vierestä oheisen kartan näyttämällä tavalla. Yrittäjäntie välillä Teollisuustie – Koiravuorentie kuuluu vaara-alueeseen, ja näin ollen liikenne ohjataan Koiravuorentien ja Teollisuustien kautta.

Poikkeuksen muodostaa Jousiperä, jonne liikkumisesta Yrittäjätien kautta Ilmasotakoulun edustajat sopivat henkilökohtaisesti Jousiperän asukkaiden kanssa.

Sotilasalueen ulkopuolelle järjestetään katselumahdollisuuksia yleisölle. Tästä on tulossa lisätietoa myöhemmin. Katselualueella melu on ajoittain todella kova ja kuulosuojaimien käyttöä suositellaan.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Oheista Ilmavoimien karttakuvasta selviää vaara-alue sotaharjoituksen aikana. Eniten se vaikuttaa liikennöintiin Yrittäjäntiellä, ja tämä liikenne ohjataan kulkemaan muuta kautta. Keskellä kuvaa oleva punakattoinen rakennus on Grundfos Environment Finland Oy Ab:n käytössä, ja ylinnä oleva rakennus tunnetaan puolestaan Rametko-hallina.

Tagged with →