Joutsan kunta on alkanut kerätä alueen kiinteistönomistajilta tietoja heidän komposteistaan kompostirekisteriä varten. Heinäkuussa tapahtunut jätelain uudistus tuo biojätteelle ensi vuoden alusta lähtien aiempaa tiukemmat erilliskeräysvelvoitteet, ja sen myötä jätehuoltoviranomaisen on jatkossa pidettävä alueellaan kompostirekisteriä, johon merkitään biojätettä kompostoivat kiinteistöt.

Tietojen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

Tietojen ilmoittaminen tapahtuu Joutsan kunnan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan lomakkeella, jonka kiinteistönomistaja voi täyttää kunnan nettisivuilla, ja joka laitetaan jollain tapaa jakoon niillekin, jotka eivät nettiä käytä. Miten, sitä kunnassa mietitään vielä.

– Sitten seurataan sitä, minkä verran saadaan netin kautta vastauksia. Että olisiko sitten tarpeen miettiä sitä, että lomake vaikka lähetettäisiin kiinteistöille. Mutta tietysti toivottaisiin, että mahdollisimman paljon saataisiin tuota kautta, sanoo Masalin-Weijo.

Komposti-ilmoituksessa kysellään kiinteistön tietoja kuten asukkaiden lukumäärää, kiinteistön käyttöä ja rakennustyyppiä sekä sitä, miten kiinteistöllä syntyvä hyötyjäte, sekalainen yhdyskuntajäte sekä biojäte mukaan lukien puutarhajäte käsitellään. Lisäksi kysellään kompostorin tarkempia tietoja ja sitä, kuka biojätteen käsittelystä vastaa.

Vaikka tietojen kerääminen on nyt alkanut, ei Masalin-Weijo pidä realistisena ajatuksena sitä, että kaikkien kiinteistöjen tiedot saataisiin kokoon ensi vuoden alkuun mennessä, ja rekisteri olisi tuolloin jo täydellinen.

– Mutta ensi vuonna sitten täydennetään.

Jos ilmoituksen jättää tekemättä, ei siitä ympäristötarkastajan mukaan ole tulossa sanktiota. Tarkoituksena on kuitenkin saada kaikkien kiinteistöjen kompostitiedot kerättyä, joten ilmoituksen perään tullaan kysymään ajan myötä uudelleen.

– Mutta tietysti toivottaisiin, että kaikki nyt täyttäisi sen lomakkeen itse, että ei tarvitsi sitä kysellä jälkeenpäin tai montaa kertaa, sanoo Masalin-Weijo.

Julkisuudessa on vitsailtu kompostitarkastajista, jotka voivat jatkossa tulla tekemään kiinteistöille tarkastuskäyntejä. Masalin-Weijon mukaan on mahdollista, että komposti saatetaan käydä tarkistamassa, mutta systemaattista alueittaista tarkastusta ei Joutsan kunnalla hänen mukaansa ole tällä hetkellä suunnitelmissa.

– Lähinnä mitä nyt voisi ajatella, että tulisi kyseeseen, niin jos vaikka joku naapuri tai haitankärsijä ilmoittaa, että jonkun kompostista haittaa aiheutuu, niin siinä tilanteessa voidaan käydä katsomassa.

Mikäli rekisteriin aiemmin ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia, on kiinteistönomistajan ilmoitettava niistä kunnalle.

Tarja Kuikka

Tagged with →