Joutsan tekninen lautakunta päätti investoida Leivonmäen taajamassa sijaitsevan Perhepuisto Käkikummun viihtyisyyden lisäämiseen ja varustelun parantamiseen 10.000 euroa. Summa on osa osallistavaa budjetointia, jonka kunnanhallitus osoitti jo tammikuussa 2021 Joutsan Keskuspuiston sekä Perhepuisto Käkikummun varustelun parantamiseen.

Toteutus annettiin tekniselle lautakunnalle. Asiaa on Leivonmäen rahasumman osalta käsitelty pitkään kunnan hallinnossa, ja välillä lautakunnan esityksenä oli jo, ettei kunta investoi MLL Leivonmäen talkoilla ylläpitämään Käkikumpuun. Tätä perusteltiin muun muassa teknisen osaston työvoiman resurssien vähäisyydellä Leivonmäen osalta sekä sillä, että suurin osa leikkipuiston alueesta ei ole kunnan, vaan seurakunnan omistamaa. Asia jäi pöydälle äänestyksen jälkeen maaliskuussa.

Toukokuussa saatujen lisäselvitysten jälkeen päätösilmapiiri muuttui toiseksi. MLL Leivonmäki toimitti seurakunnan ja kunnan kanssa tekemänsä maankäyttösopimukset näytille. MLL taustoitti myös tarpeen olevan suuri hyvin hoidetulle ja varustellulle perhepuistolle, joka tarjoaa niin leikkipaikan kuin kokoontumispaikankin kaikenikäisille.

Edelleen yhdistys kertoi olevansa valmis ottamaan vastuun perhepuiston hoidosta ja ylläpidosta. Perhepuiston käyttäjiltä on kysytty somessa, mitä viihtyisyyttä lisääviä laitteita alueelle toivottaisiin. Esille nousivat ainakin pienille lapsille sopiva liukumäki, valaistus ja grillipaikka.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Leivonmäellä sijaitseva Perhepuisto Käkikumpu sai kunnalta rahaa viihtyisyyden parantamiseksi.

Tagged with →