Pitkävuoren Liitäjät ry on toimittanut kuntaan lausuntopyynnön, jossa pyydetään, ettei yhdistyksen kiinteistön kevytlentopaikaksi hakeminen tai perustaminen tarvitse ympäristölupaa. Yhdistys hakee Joutsan Höystösensuolla sijaitsevalle ja omistamalleen kiinteistölle kevytlentopaikan nimikkeen rekisteröintiä Traficom:lta. Paikalla lennetään varjo- ja riippuliitimin.

Rekisteröintiä lentopaikaksi haetaan, koska se turvaisi alueen ilmatilan, lentotoiminnan jatkumisen sekä lentopaikan kehittämisen.

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että käytettävissä olevien tietojen perusteella tällä kiinteistöllä tapahtuva lentotoiminta ei vaadi ympäristölupaa. Mikäli asiassa ilmenee jotain uutta, voidaan luvan tarvetta harkita uudestaan.

Lentotoiminta Höystösensuolla on alkanut vuonna 1996. Sillä sijaitsevaa 1.400 metriä pitkää tietä käytetään ajotienä jaloin startattavien varjo- ja riippuliitimien hinauksiin. Kesäisin hinaus tapahtuu autolla ja talvisin moottorikelkalla.

Janne Airaksinen