Joutsan kunta pyysi äskettäin puunmyyntitarjouksia 8 eri metsäfirmalta. Viisi yritystä jätti määräaikaan tarjouksen.

Laaditun vertailun perusteella kokonaisedullisin tarjous muodostui kahden tarjouksen yhdistelmänä. Näin ollen harvennusleimikko meni Stora Enso Oyj:lle 23.142 eurolla ja päätehakkuuleimikko sahayhtiö Versowood Oy:lle 152.605 eurolla.

Janne Airaksinen

Tagged with →