Leivonmäellä toimiva Tarpaper Recycling Finland Oy on antanut selvityksen 15.8. Joutsan tekniselle lautakunnalle. Lautakunta antoi yritykselle kehotuksen ja kuulemiskirjeen kesäkuussa tontilla tehdyn tarkastuksen perusteella.

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan saadun selvityksen perusteella kattohuovan määrä alueella ei ole vähentynyt, eli huopaa on enemmän kuin lupamääräyksessä 1. on määrätty. Samoin sitä varastoidaan lupamääräyksen 2. vastaisesti edelleen osin peittämättä ja päällystämättömällä kentällä.

Tarpaper toteaa vastauksessaan lupamääräys 1:n osalta, että Tarpaper tulee siirtämään ympäristöluvan ylittävän määrän Pyrobit Oy:n uuden ympäristöluvan mukaiselle alueelle, kuten yritys on jo aiemmin luvannut. PyroBitillä on valmiina väliaikainen murskepintainen varastokenttä, jolle siirto voidaan tehdä heti. Lisäksi lupamääräysten mukaisesti uusi asfaltoitu kenttä on valmistumassa tänä syksynä. Meneillään olevien tarjouspyyntöjen takia tarkka päivämäärä tulee lautakunnan tietoon parin viikon sisällä. Yhtiön mukaan tarkoitus on selvitä yhdellä siirrolla ja tehdä se suoraan asfaltoidulle kentälle.

Lisäksi selvityksessä todetaan luparikkomuksen johtuneen viivästyksistä saada tilaa yhtiön vastaanottamalle kattohuovalle sekä kaudella 2021 huonosti sujuneesta BitumenMix-rouheen myynnistä.

Lupamääräys 2:n osalta Tarpaper vastaa, että peittämisvaatimus on ainoastaan Leivonmäen tontilla. Yhtiöllä on muun muassa Mäntsälässä uudempi ympäristölupa kattohuovan varastointiin, eikä siellä ole vaatimusta peittämisestä.

Kun Tarpaper haki vuonna 2019 Joutsan kunnalta lupaa varastoida luvan kokonaismäärästä 10.000 tonnia kattohuopaa hallin ulkopuolella päällystetyllä alueella, tuli päätökseen mukaan ehto siitä, että ulkona oleva kattohuopa tulee olla peitetty. Yhtiö on tekemässä muutoshakemusta tämän peittämisehdon osalta. Perusteluna on Rambollin selvitys, jossa todetaan, että liukoisuustestin tulokset tukevat kattohuoparouheen luokittelemista tavanomaiseksi jätteeksi. Liukoisuustestitulosten perusteella kattohuoparouheella ei arvioida olevan ympäristölle vaarallisuusominaisuutta.

Lisäksi vastauksessa todetaan siirron viivästymisen johtuneen keväällä tehdystä mobiilimurskan koekäytöstä. Tavoitteena oli murskata koko ylittävä määrä eli 3.000 tonnia. Testi kuitenkin keskeytyi ja ainoastaan noin 1.000 tonnia saatiin murskattua.

Tarpaperin antaman vastauksen on allekirjoittanut virkaa toimittava toimitusjohtaja Kalle Rantanen.

– Tarpaper on aloittamassa huopakentän päällystystyöt alkusyksystä, kuten jo aiemminkin on sovittu. Lautakunnalla ei ole syytä aloittaa toimenpiteitä, jos kaikki sujuu sovitusti, kommentoi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ilari Suuronen.

Tarpaperilla on Leivonmäellä ympäristölupa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä erilliskerättyä, kierrätettävää kattohuopajätettä 19.900 tonnia. PyroBit Oy:llä on naapurikiinteistöllä samalla alueella lupa vastaanottaa ja varastoida kattohuopajätettä 10.000 tonnia.

Jonna Keihäsniemi

Yhtiön antamassa selvityksessä todetaan luparikkomuksen johtuneen viivästyksistä saada tilaa yhtiön vastaanottamalle kattohuovalle sekä kaudella 2021 huonosti sujuneesta BitumenMix-rouheen myynnistä.

JS 1.2.2022 PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus palautettiin valmisteluun

JS 10.2.2022 PyroBit Oy:n täydennetty hakemus käsittelyssä tänään

JS 12.2.2022 PyroBit Oy sai ympäristöluvan kattohuopajätteen vastaanottoon – lautakunta äänesti vakuussummasta

JS 23.5.2022 Tarpaper on ylittänyt varastointimäärät – yhtenä syynä valmiin tuotteen heikko ulosmyynti viime vuosina

JS 1.6.2022 Tekninen lautakunta: PyroBitin ympäristölupaa koskeva valitus hylättävä

JS 29.6.2022 PyroBitille kehotus tekniseltä lautakunnalta