default

Joutsan kunnanvaltuusto on päättänyt 20.12.2021 purkaa keskustassa sijaitsevan Liikekeskuksen liike- ja asuinhuoneistot. Kaikki rakennuskompleksissa tätä nykyä toimivat yrittäjät ovat tiloissa vuokralla, ja myös asuinsiivessä on ollut asukkaita vuokralla. Kaikille heille on lähetetty 8.7. ilmoitus liike- ja asuinhuoneistojen vuokrasopimusten purkamista.

Teknisen ja ympäristöosaston nimissä lähetetyssä kirjeessä todetaan, että vuokrasopimukset päättyvät 28.2.2023. Liike- ja asuinhuoneistojen tulee olla tyhjänä 1.3.2023 mennessä.

Edelleen kirjeessä mainitaan pahoittelevaan sävyyn, ettei Joutsan kunta pysty tarjoamaan uusia liikehuoneistotiloja. Asuinhuoneistoja voi kuitenkin hakea kunnalta asuntohakemuksella.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo, että rakennuksen purkaminen kilpailutetaan ja toteutetaan kevään 2023 aikana. Vt. tekninen johtaja Arttu Mönkölä puolestaan vahvistaa, että tarkka kustannusarvion laatiminen rakennuksen purkamisesta on aloitettu talousarviota varten. Mönkölän mukaan ajankohta tarkentuu kustannustehokkuuden mukaan, ja purkaminen voi siksi tapahtua myös kesällä.

– Kunnalla ei ole yrittäjille liiketilaa tarjottavana, mutta paikkakunnalla on hyviä ja luotettavia yksityisiä toimijoita, joilta löytyy sopivaa tilaa. Kunnan ei ole myöskään tarkoituksenmukaista kilpailla yksityisten vuokraajien kanssa liiketilamarkkinoilla, kertoo kunnanjohtaja Nissinen.

Asuntosiivessä oli irtisanottuja asuntoja yhdeksän, joissa kuudessa oli vuokralainen. Kolme asuntoa oli siinä vaiheessa jo tyhjentynyt. Kolme on hakenut kunnan vuokra-asuntoa ja yhdelle on tehty jo vuokrasopimus.

Joutsan keskustan kehittämistyöryhmä piti reilut viikko sitten ensimmäisen kokouksensa. Keskeinen kysymys liittyi luonnollisesti siihen, että mitä alueelle rakennetaan sen jälkeen, kun Liikekeskus asuntosiipineen on ensiksi purettu pois.

Vaikkei mitään olekaan vielä poliitikkojen taholta lyöty lukkoon, kunnanjohtaja Nissinen pitää todennäköisimpänä, että tontille siirretään tori. Nykyisin tori sijaitsee Virastotalon edustalla. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tehdä siitä pelkästään isoa asfalttikenttää.

– Uskoisin, että ideoiden kärjessä on torin siirtäminen vapautuvalle paikalle. Sen yhteyteen voisi tehdä jotain torikauppaan, pop-up-myyntiin ja esiintymiseen liittyvää rakentamista. Mitään pelkkää isoa asfalttikenttää, missä talvella vain hujakka puhaltaisi läpi, siihen ei ole tarkoitus perustaa, kuvailee Nissinen.

Joissakin keskusteluissa purkutontille on myös väläytelty tehtäväksi uutta liiketilaa, tai sitten asuinkerrostaloa, jonka kivijalkakerroksessa olisi myös liiketiloja. Tällaiseen Nissinen ei jaksa uskoa, koska monissa suuremmissakin väestökeskittymissä keskustaajamien rakentamisen suuntaus on päinvastainen.

– Toki mitään ei suljeta pois, nyt on vain kyse julkisen rahan käytöstä, ja kunnan en usko moiseen lähtevän mukaan. Jos kuitenkin yksityinen taho, esimerkiksi jokin rakennusliike, haluaisi rakentaa vaikkapa kyseessä olevan alueen laitamille, niin kaikki on aina mahdollista, pohtii Nissinen.

Kunnan kehittäminen on viimeiset valtuustokaudet mennyt neljässä vaiheessa. Ensiksi tehtiin koulut, sitten liikuntapaikat. Kun sote-rakentaminen on nyt loppusuoralla, neljäntenä vaiheena eteen tulee keskusta-alueen uudistaminen.

Viimeksi mainittuun sisältyy myös kysymys Yhdystiestä. Se on valtion tie, jonka siirrosta kunnan vastuulle on neuvoteltu ely-keskuksen kanssa. Mahdollinen siirto tulee Nissisen linjauksen mukaan vasta sitten toteutumaan, kunhan valtio on ensiksi korjannut tien nykyistä paremmalle tolalle. Tämä taas on täysin riippuvainen valtion rahankäytön painopisteistä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan Liikekeskus. Kuva Heikki Utula.

Yrittäjät uuden tilanteen edessä

Liikekeskuksen yrittäjät joutuvat uuden tilanteen eteen, kun nykyiset toimitilat puretaan. Mielipiteet jakautuvat, eikä kunta välty kritiikiltä. Toisaalta ainakin yksi yrittäjistä on jo varannut itselleen uuden liiketilan, ja osa etsii sellaisia aktiivisesti.

Joutsan Seutu haastatteli muutamaa yrittäjää saadakseen yleiskuvaa tunnelmista ja jatkosuunnitelmista. Parturi-Kampaamo Cityhiuksen yrittäjä Henna Piironen etsii parhaillaan uutta liiketilaa jatkaakseen parturiliikkeensä toimintaa.

– Uusia liiketiloja on hyvin tarjolla, ja niiden vertailu on juuri meneillään. Siirrän yritykseni muualle Liikekeskuksesta viimeistään vuodenvaihteeseen mennessä, arvioi Piironen.

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi on jo löytänyt uuden tilan Joutsan Liiketalosta, jossa on ennen vanhaan toiminut muun muassa Spar-market ja T-market Paroni.

– Ei tälle mitään mahda, lähdettävä on. Olen jo saanut 50 neliön tilat Joutsan Liiketalosta. Vuokrakulut yrityksessäni nousevat, mutta mielestäni kohtuullisesti, kertoo yrittäjä Partanen.

Erkki Heiska Kirjakauppa Heiska Oy:stä ei ota kantaa tilanteeseen asioiden keskeneräisyyden vuoksi.

Citykäytävässä olevan Säästö-Tekstiilin yrittäjä Ansa Avikainen antaa kritiikkiä kunnalle. Yhdessä Jari Partasen kanssa kummatkin ihmettelevät, miksei ole olemassa jo tarkkoja tietoja siitä, mitä Liikekeskuksen tilalle tulee. Avikainen ei myöskään usko Joutsasta löytyvän helposti tiloja tekstiilikaupalle. Hän pohtiikin yritystoiminnan siirtämistä Hartolaan, sillä irtisanomisilmoitus tuli liian äkkiä, ja puoli vuotta on liian lyhyt aika varaston ulosmyyntiin.

– Tämä on väärinpäin hoidettu. Ensiksi olisi pitänyt olla valmiit suunnitelmat siitä mitä tulee tilalle, ja sitten vasta irtisanominen. Kukaan ei ole myöskään ottanut minuun henkilökohtaisesti yhteyttä, sanoo noin 20 vuotta Citykäytävässä toiminut Avikainen.

Ilona Häkkinen kukkakauppa ja hautauspalvelu Kukkatiimistä harmittelee hyvän liiketilan menetystä. Entisissä Matkahuollon tiloissa toimiva yritys on nimittäin näkyvällä paikalla. Pitkä epätietoisuus Liikekeskuksen purkamisen lopullisesta ajoituksesta on vaikuttanut kielteisesti, sillä Häkkinen kertoo, ettei ole oikein uskaltanut ostaa varastoa sen vuoksi.

– Toivoin, että olisi vielä seuraava kevät saatu olla tässä, tässä on vähän oltu vähällä tiedolla kuin löysässä hirressä, kuvailee Häkkinen.

Kuitenkin katse on jo tulevaisuudessa, sillä hän on alustavasti pohtinut kahta liiketilaa turvatakseen yrityksen jatkon.

Janne Airaksinen

Liikekeskuksessa vuokralla olevat yrittäjät Ansa Avikainen ja Jari Partanen ihmettelevät, miksei kunnalla jo ole tässä vaiheessa tarkasti tiedossa sitä, miten tonttia aiotaan hyödyntää purkamisen jälkeen. Avikainen pitää myös helmikuun lopun määräaikaa tilojen tyhjentämiseen liian kireänä.

Tagged with →