Joutsan Seutu kertoi 11.8., että kunnanhallitus on esittänyt korotuksia luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin.

En osaa arvioida sitä, onko rivijäsenten korvauksissa korotuspaineita vai ei, mutta muilta osin pidän esitystä paitsi ajoitukseltaan onnettomana myös sisällöltään vajavaisena.

1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveystoimen asiat siirtyvät pois kokonaan Joutsan kunnan kontolta. Luottamushenkilöistä tämä koskee erityisesti valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistoa. Näkisin oikeudenmukaiseksi vähintään kolmasosan leikkauksen vuosipalkkioon, kun vastuulla olevasta budjetista noin puolet leikkaantuu. Tältä osin esitys on siis vajavainen ja se olisi syytä käsitellä uudelleen.

Aiemmin tänä vuonna Joutsan vanhainkodit ja kotihoito ajautuivat kriisiin, jota julkisuudessa on käsitelty kovin vähän. Korona-aalto kosketti paitsi asukkaita ja asiakkaita myös työntekijöitä.

Kunta joutui poikkeuksellisesti käyttämään hätätyötä, eli suomeksi sanottuna tarvittaessa pakottamaan terveitä työntekijöitä töihin.

Kriisistä selvittiin, kiitos venyneiden työntekijöiden. Myöhemmin työntekijöitä edustavat Tehy ja Super kirjelmöivät, voisiko kunta kenties muistaa kertaluontoisesti työntekijöitä edellä mainitun johdosta.

Tulkitsin itse, että työntekijäjärjestöjen kirje oli ehkä nimenomaisesti kuitti siitä, että kiitos oli jo aikaisemmin unohtunut. Toivon olevani väärässä.

Joka tapauksessa kunta, joka on saanut valtiolta roppakaupalla koronaeuroja, vastasi kunnanhallituksen suulla tylysti ei.

Nyt sama kunnanhallitus esittää itselleen ja muille luottamushenkilöille suunnilleen kymppiä lisää per kokous. Tämän vuoksi korotusesitys on ajoitukseltaan perin onneton ja myös suoranainen ”aivoitus”, kuten aikanaan oli tapana joutsalaisessa päätöksenteossa eräitä outoja esityksiä kommentoida.

Onko selkärangat tehty setelistä vai jostain muusta, nähdään valtuustossa.

Joutsan päätöksenteossa kannattaisi muutenkin herätä kohta koittavaan uuteen aikaan. Sote-muutos muuttaa muun muassa ylimmän virkajohdon tehtäviä. Vastuita poistuu merkittävästi. Yrityselämässä tilanne olisi selvä: palkkajohtajan palkka muuttuisi (= putoaisi) muuttuvien vastuiden myötä.

Kunnissa tilanne on erikoinen. Esimerkiksi kunnanjohtajien vastuut vähenevät huomattavasti, mutta sivistysjohtajien jopa kasvavat.

Tehtävänkuvat ja vastuut muuttuvat myös muualla organisaatiossa. Muutosneuvottelut olisivat tarpeen. Sellaiset kannattaisi käynnistää heti, sillä muutos koittaa jo neljän kuukauden kuluttua.

Jukka Huikko