Valtatien 4 parannushanke Hartolan ja Oravakivensalmen välillä etenee. Maanantaina 22.8. valtatien 4 kiertotie Rusintien eteläisen liittymän kohdalla poistuu käytöstä ja Nelostien liikenne siirretään lopulliselle sijainnilleen. Samalla Rusintien eteläisen liittymän liikenne siirretään työnaikaiselle kiertotielle.

Liikenne ohjataan käyttämään tilapaisjärjestelynä valtatien 4 liittymää, joka sijaitsee noin 150 metriä pohjoisempana nykyisestä liittymästä. Järjestelyt kestävät noin kolme viikkoa.

Ruskealan kylän kohdalla lähempänä Hartolaa Lohiniementien ja Kirkkolantien suorat liittymät valtatielle poistetaan. Tasoliittymiä vähentämällä parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Jatkossa näiden teiden liikenne siirtyy käyttämään uutta yksityistieyhteyttä, mikä kulkee valtatien myötäisesti Vuorenkyläntielle, josta puolestaan on liittymä valtatielle.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rusintien eteläinen liittymä valtatielle 4 siirtyy väliaikaisesti noin 150 metriä pohjoiseen. Lähde: Väylävirasto.

Tagged with →