Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 15.8.–15.12.2022. Kutsuntavuorossa ovat vuonna 2004 syntyneet miehet.

Kutsuntatilaisuus pidettiin keskiviikkona Joutsan seurakuntakodilla. Joutsalaisia kutsunnanalaisia oli tästä ikäluokasta paikalla 14 ja luhankalaisia 3 henkilöä.

Joka vuosi on kaksi saapumiserää, ensimmäinen tammikuussa ja toinen heinäkuussa. Tämän ikäluokan nuoret astuvat palvelukseen I/2023 (2.1.2023), II/2023 (3.7.2023), I/2024 (8.1.2024), II/2024 (8.7.2024), I/2025 (6.1.2025) ja II/2025 (7.7.2025).

Kapteeni Aapo Väätäinen Keski-Suomen aluetoimistosta kertoo, että pääosa Joutsan ja Luhangan kutsunnanalaisista lähtee palvelukseen kesän 2023 sekä vuoden 2024 saapumiserissä.

Alkupuheessaan majuri Timo Mäkelä totesi, että jokainen pystyy suorittamaan asepalveluksen, mikäli terveydellisiä rajoitteita ei ole.

– Kannattaa yrittää aina parhaansa. Kun sen tekee, niin enempää ei voikaan. Tätä arvostavat niin palvelustoverit kuin esimiehetkin. Hyvä fyysinen kunto edesauttaa varusmiespalveluksen suorittamista, ja kunnon kohottaminen kannattaakin aloittaa ajoissa, neuvoi Mäkelä.

Keski-Suomesta määrätään runsaasti, noin puolet porukasta, Kainuun Prikaatiin suorittamaan asepalvelustaan. Joutsa ja Luhanka ovat tässä poikkeuksia, sillä suunta on useimmilla Karjalan Prikaatiin Vekaranjärven varuskuntaan. Myös Ilmasotakoululla Tikkakoskella on perinteisesti palvellut paikallisia.

Aluetoimistot järjestävät syksyn aikana 540 kutsuntatilaisuutta 244 paikkakunnalla. Kutsuntoihin osallistuu tänä vuonna noin 36 900 henkilöä. Lisäksi kutsuntoihin osallistuvat aiemmilta vuosilta uudelleen tarkastettavaksi määrätyt sekä ilman laillista estettä kutsunnoista poisjääneet henkilöt. Jokaisen asevelvollisen on osallistuttava kutsuntoihin, ellei aluetoimisto ole erikseen vapauttanut häntä läsnäolovelvollisuudesta.

Lakisääteisissä kutsunnoissa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus ja päätetään sen perusteella palveluksesta. Kutsuntatilaisuudessa asevelvolliselle selviää, missä ja milloin hän tulee palveluksensa suorittamaan. Palvelukseen liittyvät toiveet voi esittää tilaisuudessa kutsuntalautakunnalle. Varusmiespalveluksen pituus ei selviä vielä kutsunnoissa, vaan palvelusaika ja -tehtävä määrätään koulutushaarajakson lopulla.

Kutsunnoilla on maanpuolustuksellisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys. Tilaisuuksissa tavoitetaan viimeistä kertaa koko miespuolinen ikäluokka, annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta sekä edistetään kansanterveystyötä. Puolustusvoimille kutsunnat tarjoavat mahdollisuuden tavata asevelvollisia kasvokkain sekä pitää yhteyttä kuntiin ja paikallisiin viranomaisiin kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön kehittämiseksi.

Naiset hakevat vapaaehtoiseen asepalvelukseen erillisellä haulla. Kesäkuussa 2022 voimaantulleen uuden lain myötä haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen aikaistuu noin kuudella viikolla. Hakemukset tulee jatkossa jättää 15. tammikuuta mennessä. Seuraava haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy näin ollen 15.1.2023.

Ukrainan sotaa ei puolustusvoimien puheissa sivuttu muuten kuin todettiin, että maailmantilanteen takia kertausharjoitusmääriä on lisätty voimakkaasti. Suomeen ei edelleenkään kohdistu merkittävää sotilaallista uhkaa.

Tilaisuudessa puhuivat myös kuntien ja seurakunnan edustajat. Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen siteerasi lukemansa mielipidekirjoituksen sisältöä. Sotien veteraanit saattoivat kokea puolustavansa tätä maata vaikkapa oman peltotilkkunsa vuoksi. Nykyään asian voi määritellä toisinkin.

– Puolustetaan tätä nykyistä todellisuutta Suomessa mitä täällä nyt eletään. Sitä ennustettavaa todellisuutta, missä vallitsee sananvapaus ja missä ei hakata eri mieltä olevia ihmisiä tai ammuta ohjuksilla lapsia, määritteli Nissinen maanpuolustuksen tosiolevaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Kutsunnat alkavat perinteisesti ilmoittautumisella ja henkilötietojen tarkastamisella.

Kapteeni Aapo Väätäinen ilmoitti kutsunnanalaisten joukon majuri Timo Mäkelälle.