Koulut ovat alkaneet, ja teiden varsilla liikkuu ja suojateitä ylittää joukko hyvin nuoria ihmisen taimia, jotka eivät ole kovinkaan tottuneita liikenteeseen. Tämä tilanne vaatii autoilijoilta ja muiden ajoneuvojen kuljettajilta erityistä huolellisuutta.

Liikenneturva on tutkinut asiaa kuljettajilta. Autoilijoilta saatujen vastauksien mukaan kaikilla olisi petraamisen paikkaa tarkkaavaisuudessa ja suojatiekäyttäytymisen kohdalla.

Suojatie onkin monen koulutien riskialttein kohta. Kuljettajien käyttäytymisen lisäksi tienylitysten turvallisuuteen voidaan vaikuttaa selkeällä liikenneympäristöllä. Koululaisten kanssa on hyvä kerrata liikennesääntöjä ja oman koulumatkan vaaranpaikkoja. Vaikka kyseessä olisi jo tuttu reitti, pitkän kesäloman jälkeen asioiden kertaaminen kannattaa myös isompien lasten kanssa.

Koulumatkaan kannattaa hyödyntää turvallisimpia kulkureittejä, vaikka se toisikin matkaan hieman lisää pituutta. Aikuisen kanssa on hyvä kerrata kesän jäljiltä asioita yhdessä, vaikka koululainen olisi jo vähän vanhempikin. Kiinnittäkää huomiota paikkoihin, joissa on huono näkyvyys tai muistelkaa, miten esimerkiksi poistutaan bussista, jos matkaan sisältyy kulkua linja-autolla.

Säännöt kännykän kanssa korostuvat. Lapsen kanssa voi sopia, että kävellessä kännykkä pidetään aina repussa, sillä kännykkä vie helposti huomion pois liikenteestä.

Janne Airaksinen

Tagged with →