Joutsan kirkko palveli tiekirkkona ohikulkijoita ja muita kiinnostuneita 27.6.–11.8. ja Luhangan kesäkirkko 27.6.–7.8. välisenä aikana. Mennyt kesäkausi oli jälleen menestys kävijöiden määrän suhteen, etenkin kun koronarajoitukset olivat helpottuneet.

Tiekirkkojen oppaat ovat vapaaehtoisia paikallisia seurakuntalaisia, ja oppaiden joukko on kymmenestä aina viiteentoista henkilön vahvuinen. Mukana on ollut järjestöjä, jotka varaavat itselleen tietyn ajankohdan, ja sopivat sitten omasta joukostaan oppaat. Koordinaattorina on toiminut Sakari Eskelinen.

Niilo Nieminen tunnetaan pitkän linjan kirkkovaltuutettuna, joka on pitänyt esillä tiekirkkotoiminnan tärkeyttä. Joutsan Seudun käydessä Joutsan pääkirkossa opasvuorossa oli Pirjo Österberg, ja yhdessä he saattoivat avata kävijöiden osoittamaa monella tapaa ilmenevää kiinnostusta.

– Moni haluaa rauhassa käyskennellä kirkossa, ja ei ole poikkeuksellista, että kävijä selvästi istahtaa penkkiin hiljentymään. Myös avioparit, jotka on vihitty täällä, tulevat paikalle muistelemaan, samoin kuin ripille päässeet, kertoo Nieminen.

Oppaille muodostuu oma tyylinsä ottaa vieraat vastaan. Österberg kertoo toivottavansa tulijat tervetulleeksi, antavansa esitteen ja sitten tarvittaessa myös rauhaa hiljentymiseen. Jos tulija haluaa tarkemman esittelyn, niin sellainen hänelle ilman muuta tarjotaan.

– Yllättävän monet, ja nuoriakin joukossa, ovat olleet kiinnostuneita tästä kirkosta. Sellaisiakin olen tavannut, jotka kertoivat käyvänsä systemaattisesti jokaisessa kirkossa, kertoo Österberg.

Ihmiset kysyvät usein, montako istumapaikkaa kirkossa on, ovatko urut alkuperäiset ja myös sankarihautausmaa kiinnostaa. Ulkomaalaisia ihmetyttää erityisesti puu kirkon rakennusmateriaalina.

Joutsan kirkko on vihitty käyttöön lokakuussa 1813. Sitä voidaan pitää arkkitehtuuriltaan myöhäiskustavilaisena. Istumapaikkoja kirkossa on 600.

Vuonna 1857 kirkko sai ulkoseiniinsä vaakasuoran vuorauksen, ristivarsiin rakennettiin lautarakenteiset eteiset ja puolipyöreät ikkunat valaisemaan lehtereitä ja eteisiä. Lautakatto korvattiin paanutuksella.

Ensimmäiset urut valmistettiin paikalle 1879. Kirkkoa on korjattu 1938. Silloin sivulehterit poistettiin, urkulehteriä laajennettiin ja hankittiin 22-äänikertaiset urut. Penkit uusittiin, rakennukseen tuli keskuslämmitys ja sähkövalaistus sekä uudet kattokruunut. Vuonna 1969 kirkon penkkijärjestys muutettiin palauttaen se vuotta 1938 edeltäneeseen rakenteeseen, toisin sanoen ristikäytävä aukaistiin uudelleen.

Kirkkoa on peruskorjattu vuonna 1998, urut on peruskorjattu 2003. Kesällä 2004 kirkon katon keskiosan paanutus poistettiin ja tilanne asennettiin peltikatto. Vanhimpaan sisustukseen kuuluva saarnatuoli on yhä paikallaan koillisviisteen alla. Se on ollut alusta lähtien katosta vailla.

Nykyinen alttaritaulu on Santeri Salokiven maalaus Kristus ristillä. Vanha alttaritaulu palautettiin konservoituna vuonna 2008 takaisin kirkkosaliin, se on käsityöläismaalarin Carl Fredrik Blomin tuotantoa 1830- tai 1840-luvuilta.

Joutsan alue kuului keskiajalla ensin Suur-Hollolaan ja sitten Suur-Sysmään. Joutsan seurakunta muodostettiin Hartolan seurakunnaksi vuonna 1784. Itsenäiseksi seurakunnaksi Joutsa muodostettiin senaatin päätöksellä vuonna 1860.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Niilo Nieminen ja Pirjo Österberg ovat tämä kesänä olleet niiden lukuisten vapaaehtoisten joukossa, jotka ovat mahdollistaneet tiekirkkotoiminnan.

Tagged with →