Luhangan tarkastuslautakunta jatkoi kunnanhallituksen kesäkuussa toimittaman selvityspyynnön käsittelyä viime viikon kokouksessaan. Kunnanhallitus vastasi tarkastuslautakunnan kunnanhallitukselle esittämään selvityspyyntöön kunnanjohtaja Tuomo Kärnän kunnanhallitukselle toimittamalla vastauksella. Lautakunnan näkemyksen mukaan kunnanjohtajan vastine sisältää useita harhaanjohtavia ja totuuden vastaisia väitteitä, joita tarkasteltiin kokouksessa jaetussa, ei-julkisessa liitteessä.

Lautakunta päätti toimittaa vastineen lisäselvityspyyntöineen ja ei-julkisine dokumentteineen kunnanhallitukselle. Lautakunta näki lisäselvityspyynnön aiheelliseksi, koska kunnanhallitus ei tosiasiallisesti vastannut tarkastuslautakunnan edelliseen selvityspyyntöön, vaan välitti kunnanjohtajan vastauksen.

Lisäksi lautakunta kävi keskustelua kunnanhallituksen päätöksestä esittää kunnanvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamisesta valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista. Lisäksi lautakunta päätti toimittaa kunnanhallitukselle tiedoksi tarkastuslautakunnan 53 §: ää koskevan päätöksen esittelyteksteineen.

Jonna Keihäsniemi