Kylien kauppapalveluja ja elinvoimaa koskeva aloite etenee Joutsan kunnassa. Maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus päätti jättää kyseisen aloitteen syyskuussa aloittavan elinvoimapöydän valmisteltavaksi.

Kunnanhallituksen jäsen Tenho Tornberg (kesk.) esitti aloitteessaan, että Joutsan kunta selvittäisi, miten kunta voi edistää kylien elinvoimaa edesauttamalla esimerkiksi Rutalahteen kaavaillun kaltaisen jakelupisteen perustamista Joutsan kylille. Lisäksi Tornberg esitti, että samalla pohdittaisiin muita kylien elinvoimaan liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi viljelijöiden talousahdinkoa.

Aloitteen taustalla oli huoli sivukylien elinvoimasta, kun polttoaineiden ja elintarvikkeiden hintojen voimakas nousu kurittavat erityisesti kylillä asuvia, joilla on pitkä matka kauppaan ja joiden on pakko käyttää julkisten kulkuvälineiden puuttuessa omaa autoa.

Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 24.6.2022: Joutsan kunnalle on tehty kylien kauppapalveluja ja elinvoimaa koskeva aloite

Tagged with →