Joutsan kunta sitoutuu mukaan YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescolle lähetettävään Päijänteen biosfäärialueen hakemukseen ja biosfäärialueen nivelvaiheen rahoitussuunnitelmaan. Asiasta päätti maanantaina Joutsan kunnanhallitus.

Päijänteelle on pitkään haluttu perustaa biosfäärialue eli kestävän kehityksen mallialue, jolla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Biosfäärialueen tunnuksen hakemista Päijänteelle on valmistellut ja koordinoinut Jyväskylän yliopiston Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin vetämä Päijänne biosfääriksi -hanke, ja hankkeen valmistelussa on ollut mukana osa Päijänteen alueen kunnista.

Hankkeen edettyä loppusuoralle Jyväskylän yliopisto on pyytänyt Päijänteen alueen kuntia sitoutumaan biosfäärialueen hakemukseen ja nivelvaiheen rahoitussuunnitelmaan. Rahoitussuunnitelma koskee ensi vuotta, ja sen käyttökohteena on yhden henkilön palkkaaminen toteuttamaan Päijänteen biosfäärialuetoimintaa valmistelevia toimenpiteitä ja vastaamaan mahdollisiin Unescon täydennyspyyntöihin.

Joutsan kunnan osuus nivelvaiheen rahoitussuunnitelmasta on 1.000 euroa.

Hakemus on tarkoitus lähettää Unescolle syyskuun loppuun mennessä. Unescon hyväksyessä hakemuksen biosfäärialuetoiminta voidaan käynnistää täysipainoisesti vuoden 2024 alussa.

Suomessa on ennestään kaksi biosfäärialuetta, vuonna 1992 perustettu Pohjois-Karjalan biosfäärialue ja vuonna 1994 perustettu Saaristomeren biosfäärialue.

Tarja Kuikka

Kuva: Jonna Keihäsniemi