Joutsan terveysasemalla on erityisen hyvä maine terveysalan opiskelijoiden keskuudessa. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri palkitsee vuosittain yksiköitä, ketkä ovat saaneet opiskelijaohjauksesta parhaimman palautteen. Joutsan terveysasema palkittiin viime keskiviikkona vuoden 2021 opiskelijaohjausyksikkönä.

Valinta perustuu opiskelijoiden antamiin palautteisiin sairaalassa ja vastaanotolla suoritetuista harjoitteluista. Tunnustus luovutettiin keskiviikkona sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja Matti Puhakaisen toimesta. Harjoittelupaikkoja mitataan opiskelijoille suunnatuilla vakioiduilla kysymyksillä, ja asteikoilla 0–10:iin, Joutsan terveysaseman osaston puoli sai pisteet 9,38 ja vastaanoton puoli 9,28.

– Jos opiskelijaohjausyksikkö saa yli 9 pistettä, niin kyseessä on todellakin huipputulos. Tällä on suuri imagollinen merkitys Joutsan terveysasemalle, ja ilahduttavaa oli, että opiskelijat näkivät itse myös tämän mahdollisena tulevaisuuden työpaikkanaan, kiitteli Puhakainen terveysaseman väkeä palkitsemistilaisuudessa.

Opiskelijoiden palautteista korostuu se, että terveysasemalla on toivotettu opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi harjoitteluun. He ovat kokeneet päässeensä heti ensimmäisistä päivistä lähtien osaksi työyhteisöä. Ilmi tulee sekin, että opiskelijat kokevat Joutsan terveysasemalla suoritetuilla harjoittelujaksoilla olleen erittäin merkittävä vaikutus heidän ammatillisessa kehittymisessään.

Osa opiskelijoista on nähnyt tämän harjoittelupaikkansa myös potentiaalisena tulevaisuuden työpaikkana. He ovat vahvasti suositelleet terveysasemaa myös muille opiskelijoille erinomaisena harjoittelupaikkana.

Opiskelijavastaavina terveysasemalla ovat toimineet Katja Mustonen osastolla ja Anna-Kaisa Hentinen vastaanoton puolella. Joutsan terveysasemalla harjoittelee vuosittain noin 30 opiskelijaa. Paikalla on näin ollen työskennellyt runsas joukko tulevia fysioterapeutteja, kätilöitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. He hakeutuvat Joutsan terveysasemalle pääosin Lahden ja Jyväskylän seudun alan oppilaitoksista.

Seututerveyskeskuksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tasolla tehdään vuodessa 1.000–1.200 harjoittelujaksoa.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Opetusylihoitaja Matti Puhakainen (vas.) luovutti kunniakirjan, joka todistaa Joutsan terveysaseman olevan vuoden 2021 opiskelijaohjausyksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Osastonhoitaja Johanna Romppanen otti taulun vastaan. Seisomassa terveysaseman henkilökuntaa, lääkäri Julia Sugailo (vas.), perushoitaja Hilkka Hyvärinen ja apulaisosastonhoitaja Päivi Kuitunen.