Joutsan seurakunnan osa-aikainen seurakuntapastori sanoutui irti virastaan 16.8.2021. Virkaa hoiti määräaikaisesti sen jälkeen rovasti Kai Jantunen. Kesäkaudella 30.9. asti virassa toimii määräaikaisena pastori Ilkka Raittila. Kummatkin ovat halunneet tehdä työtä vain 50 prosentin työajalla, mikä taas kolmen jumalanpalvelusyhteisön seurakunnassa on ollut liian pieni. 

Kirkkoneuvosto päätti täyttää seurakuntapastorin osa-aikaisen viran (viranhoitoprosentti 75 %) toistaiseksi. Virkaan valittavalta edellytetään seurakuntatyössä kykyä toimia tasapuolisesti yhteistyössä niin työyhteisön, luottamushenkilöiden kuin kaiken ikäisten seurakuntalaistenkin kanssa.

Erityisesti edellytetään kykyä toimia ikäihmisten kanssa, sillä pääpaino seurakuntatyössä on heidän parissaan työskentelyssä, ja seurakunnan alueella asuvien keski-ikä on korkea.

Päätösesityksen seurakuntapastorin valitsemiseksi tuomiokapitulille tekee Luhangan kappelineuvosto, joka lähettää oman esityksensä suoraan Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin. Kappelineuvosto valitsee sopivimman pastorin arvioiden hakijoiden sopivuutta sekä hakemusten että haastattelujen perusteella. Työ valittavalla alkaa 1.10.2022 tai sopimuksen mukaan.

Seurakuntapastorin tehtävänkuvaan kuuluvat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset koko seurakunnan alueella sekä Luhangan kappeliseurakunnan pappina toimiminen.

Janne Airaksinen

Tagged with →