Seurakunta päivittää valmiussuunnitelmansa joka kolmas vuosi. Valmiussuunnitelmaan on lisätty edellisen päivityksen jälkeen pandemiaa koskeva ohjeistus sekä sopimus seurakunnan ja kunnan välisestä yhteistyöstä. Kirkkoherra Tuula Leppämäki on laatinut uuden valmiussuunnitelman päivityksen yhteistyössä konsultin kanssa.

Työn yhteydessä valmiustoimikuntaan valittiin kirkkoherra, vastaava seurakuntamestari ja (ma.) seurakuntasihteeri sekä varalle diakoni. Näiden työntekijöiden muodostaman tiimin katsotaan palvelevan parhaiten seurakuntaa kriisitilanteessa. Koronapandemian aikaan juuri nämä työntekijät olivat ne, jotka yhdessä johtivat seurakuntatyötä pandemian poikkeuksellisissa oloissa.

Kirkkoneuvosto hyväksyy valmiussuunnitelman. Valmiussuunnitelma lähetetään tiedoksi tuomiokapituliin.

Janne Airaksinen