Suomen riistakeskuksen Keski-Suomen toimialueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle 2.937 pyyntilupaa hirvelle ja 1.367 pyyntilupaa valkohäntäpeuralle. Hirven pyyntilupamäärät vähentyivät kantojen pienentymisen takia. Valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä nousi maakuntatasolla hieman.

Itä-Päijänne riistanhoitoyhdistyksen alueelle hirvilupia myönnettiin 284 (322 viime vuonna) ja valkohäntäpeuralupia 110 (viime vuonna 115).

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmosen mukaan kaatolupamäärien lasku yhdistyksen alueella noudattelee Keski-Suomen riistakeskuksen yleistä trendiä.

– Meillä on talvehtiva kanta saatu tavoitteeseen ja havaittavissa on kannan pienenemistä. Lupamäärä 284 lupaa on edelleen korkealla tasolla ja sillä varmasti pystytään hirvikantaa säätelemään, sanoo Ilmonen.

Hän antaa vertailukohdaksi viime metsästyskauden 2021–2022.

– Lupia oli silloin tulevaa jahtikautta enemmän, mutta kuitenkin luvista käytettiin 255 lupaa, lupien käyttöasteen ollessa 79,2 prosenttia. Joten tähän peilaten lupamäärä varmasti on kohdallaan. Tietenkin alueellisia eroja rhy:n alueelta löytyy.

Valkohäntäpeuralupia Itä-Päijänteessä on käytettävissä 110 lupaa. Niillä Ilmonen uskoo pystyttävän säätelemään peurakannan kasvua.

Karhulupaa Itä-Päijänteen alueelle ei tulevalle metsästyskaudelle haettu. Havainnot ovat olleet vähäisiä kuluneen vuoden aikana, ja tämä oli havaittavissa jo viime kesän aikana.

– Karhuista tehtyjä havaintoja kaivataan ja ne tulee ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilöille. Jos havainnot lisääntyvät, niin vuoden päästä tulee karhulupa-asia uudelleen harkintaan, toteaa Ilmonen.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Keski-Suomen hirvikanta pienentyi edelliseen vuoteen nähden, ja oli kaikilla hirvitalousalueilla tavoitehaarukan ylärajalla. Syksyn jahtikaudella tullaan kaatamaan noin 3.000 hirveä, kun saalis oli vuotta aiemmin 3.300 hirveä.

Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan vakiinnuttamista tavoitetasolle. Keski-Suomen alueellisen riistaneuvoston asettama tavoitetiheys on 2,5–3,0 hirveä/1000 ha.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin ennätykselliset 1.367 kappaletta. Määrä on 61 pyyntilupaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Valkohäntäpeurakanta on Keski-Suomessa vakaa.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 24.9.2022 alkaen ja hirveä 8.10.2022 alkaen.

Janne Airaksinen

Uusi metsästyskausi alkaa elokuussa

Uusi metsästyskausi alkaa 1.8. ja ensimmäinen metsästäjien yhteinen ponnistus on riistakolmioiden kesälaskennat. Laskenta-aika on 23.7.–7.8.

– Kolmiolaskennat on tärkeä suorittaa, koska niiden perusteella selviää riistatiheydet kanalintujen ja muunkin riistan osalta. Metsästyskauden alussa on hyvä aloittaa aktiivinen pienpetojen metsästys ja tietenkin ampumaharjoittelu tuo varmuutta syksyn jahteihin, kertoo riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jyrki Ilmonen.

Metsästystutkintoon valmentava koulutus on heinäkuun lopulla ja elokuussa metsästäjätutkinnot uusille metsästysharrastuksesta kiinnostuneille.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Hirvieläinten metsästyksellä säädellään kantojen kokoa ja ennaltaehkäistään eläinten aiheuttamia vahinkoja.