Luhangan kunnanhallitus käsitteli 4.7. uudemman kerran kahta luottamustehtävästä pyydettyä eroa, jotka kunnanvaltuusto oli palauttanut uudelleen käsiteltäväksi.

Vs. kunnanjohtaja Risto Salosen esitys kunnanhallitukselle oli, että se myöntää erot Tuula Väänäselle ja Eino Polvelalle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä, sekä toimittaa tarkastuslautakunnan jäsenten täydennysvaalin jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2021–2025.

Antti Huttunen (sd.) teki kokouksessa esityksen tilapäisen valiokunnan perustamisesta tarkastuslautakunnan toiminnan selvittämiseksi. Huttusen mukaan perustettavan valiokunnan tulee selvittää, onko tarkastuslautakunta toiminut puolueettomasti ja hyviä tapoja noudattaen. Huttusen esitystä kannattivat Pirkko Vilkman (kesk.) ja Hilkka Weijo (kok.).

Asiasta suoritettiin äänestys. Vs. kunnanjohtajan esitystä äänestivät Pentti Haverinen (kesk.) ja Aki Virtaniemi (kok.). Huttusen vastaesitykselle äänensä antoivat Huttusen lisäksi Marja-Leena Nurminen (kesk.), Antti Aro (ps.), Pirkko Vilkman ja Hilkka Weijo.

Näin ollen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan erottamista koskevaa asiaa.

Jonna Keihäsniemi

JS 20.5.2022 Luhangan kunnanvaltuusto vahvisti pyydetyt erot luottamustoimista – väliraportin käsittely siirtyi kesäkuulle

JS 8.6.2022 Tarkastuslautakunnan eropyynnöt uudelleen käsiteltäväksi

JS 9.6.2022 Eropyynnöt olisi pitänyt käsitellä samassa pykälässä, toteaa Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen

Tagged with →