Luhangan kunnanjohtajan poissa ollessa töistä 13.6.–4.9. välisenä aikana hänen sijaisenaan toimii rakennustarkastaja. Myös hyvinvointijohtajan ja ympäristötarkastajan työnkuviin on tullut lisätehtäviä.

Kunnanhallitus päätti maksaa edellä mainituille viranhaltijoille kunnanjohtajan poissa ollessa normaaliin viranhoitoon kuulumattomien tehtävien hoitamisesta seuraavasti: rakennustarkastajalle 1.000 euroa, hyvinvointijohtajalle 500 euroa ja ympäristötarkastajalle 300 euroa kuukaudessa.

Korvaukset maksetaan kesä-, heinä- ja elokuulta.

Jonna Keihäsniemi