Suomen metsäkeskus suorittaa tänä kesänä metsien inventointeja 21 uudella alueella ympäri Suomea, yhteensä noin neljän miljoonan metsähehtaarin alalla. Nyt inventoitavien alueiden metsävaratiedot julkaistaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Metsien inventointi pohjautuu lentokoneesta suoritettaviin laserkeilaukseen sekä ilmakuvaukseen, että maastossa toteutettaviin koealamittauksiin ja laskentamenetelmiin. Noin 1,5–2 kilometrin korkeudesta suoritettava laserkeilaus tuottaa kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, kasvillisuudesta sekä metsien puuston rakenteesta. 7–8 kilometrin korkeudesta suoritettavan ilmakuvauksen materiaalia hyödynnetään muun muassa puulajien tunnistamiseen sekä metsäkuvioiden rajaamiseen.

Laserkeilauksen ja ilmakuvauksen pohjalta metsäneuvoja Hannu Kuisma teki maastossa koealamittauksia torstaina Joutsan Ruokorannan alueella. Kaikkiaan Joutsassa mitataan kesän aikana satoja ennakkoon määriteltyä erityyppisiin metsiin sijoiteltuja koealoja.

Satelliittipaikantimella määritetään koealueen tarkka keskipiste.

Koealan mittaus alkaa koealueen keskipisteen tarkan sijainnin määrittämisellä satelliittipaikantimen avulla. Nyt inventoitava kohde on sekametsää, joten koealueen ympyrän säde pidennetään normaalista yhdeksästä metristä 12,62 metriin. Ympyrän sisälle pitää jäädä vähintään 20 puuta, joiden läpimitat mitataan mittasaksilla 1,3 metrin korkeudelta. Nykytekniikalla mittaus tapahtuu muutamassa minuutissa, jonka jälkeen automaattisesti mittalaitteeseen tallentuneet tiedot lähetetään eteenpäin. Mittausten jälkeen laite antaa automaattisesti tiedot koepuista, joiden tarkka pituus mitataan vielä Vertex-korkeusmittarilla.

– Inventointimenetelmät ovat kehittyneet vuosien varrella ja samassa suhteessa mitattavia kohteita on tullut lisää. Esimerkiksi mittaamisessa käytetään nykyään ultraäänilaitetta, eikä tavallista mittanauhaa tarvita. Jos ennen tarvittiin kaksi ihmistä mittaamaan, kirjaamaan sekä jatkojalostamaan tuloksia, nyt kaiken pystyy tekemään yksi ihminen, toteaa maastossa mukana ollut metsäkeskuksen metsätietopäällikkö Raito Paananen.

Metsäasiantuntija Jukka Hoppula mittaamassa koepuuksi määriteltyä kohdetta.

– Uusi inventointimenetelmä tuottaa aiempaa tarkempaa aineistoa metsistä ja parantunutta metsävaratiedon laatua päivitetään jatkuvasti inventointien välillä eri tietolähteitä ja puuston kasvumalleja hyödyntäen, jatkaa metsätietoasiantuntija Jukka Hoppula.

Monipuolisesti toteutettu inventointi tuottaa tietoa niin yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta, hoito- ja hakkuumahdollisuuksista sekä metsäluonnosta. Tiedot kirjautuvat Metsäkeskuksen ylläpitämään Metsään.fi-palveluun, mistä metsänomistajat voivat hyödyntää tietoja metsäomaisuutensa hoidon ja käytön suunnittelussa. Myös metsäalan toimijat voivat käyttää metsävaratietoja eri tarkoituksiin.  Lisäksi inventointi tuottaa arvokasta tietoa esimerkiksi luontokohteista ja suojelumahdollisuuksista.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Metsäneuvoja Hannu Kuisma käytti puiden korkeuksien mittaamisessa Vertex-korkeusmittaria.